Skrifstofuskóli Promennt og Framvegis

 • "Fróðlegt, fjölbreytt, skemmtilegt og umfram allt gagnlegt"
  "Ég var í vinnu samhliða náminu og gat nýtt mér strax fra byrjun þekkingu úr náminu í starfi mínu. Kennararnir voru líka alveg frábærir og skiluðu sínu í tímum og því var ekki mikið um heimanám. Góður skóli, gott starfsfólk, góð menntun"
  María Björk Guðmundsdóttir, skrifstofustjóri (Skrifstofunám)
 • "Þetta nám hefur gefið mér mjög mikið."
  "Þarna eru alveg frábærir kennarar og mjög gott námsefni. Það er farið vel yfir verkefnin á hraða hvers og eins. Ég mæli alveg 100% með þessu námi, það er hverrar krónu virði! Bara frábær skóli og frábært starfsfólk, eg þakka bara fyrir mig :)"
  Jóhanna Ýr Ólafsdóttir (Skrifstofunám)
 • "Fjarkennslan hafði úrslitaáhrif á það hvaða skóla ég valdi."
  "Vegna aðstæðna þá þurfti ég að nýta mér bæði að vera á staðnum og í fjarkennslu í beinni sem mér finnst vera stór plús við þennan skóla."
  Fjóla var í Framabraut-Skrifstofuskóla á haustönn 2012
 • Morgunhópur

  Dags. 21. sep '20 - 11. des '20
  Dagar mán, mið, fös
  Tími 08:30-12:00
  Lengd 240 std. - 46 skipti
  Verð 59.000 kr.
 • Kvöldhópur

  Dags. 21. sep '20 - 11. des '20
  Dagar mán, mið, lau
  Tími 17:30-21:00 (lau 09:00-12:30)
  Lengd 240 std. - 46 skipti
  Verð 59.000 kr.
Skrifstofuskóli Promennt og Framvegis

Skrifstofuskólinn er námsbraut sem kennd er í samstarfi við Framvegis-miðstöð símenntunar og er fyrir fólk sem hefur stutta formlega skólagöngu að baki. Tilgangur námsins er að efla þekkingu og auka hæfni þeirra sem sinna eða hafa hug á að sinna almennum skrifstofustörfum. Markmið námsins er að námsmenn öðlist hæfni sem þarf til að sinna almennum skrifstofustörfum með áherslu á tölvur (algengs hugbúnaðs og skýjalausna), bókhald og skrifstofutækni.

Heimild er til að meta námið til 18 eininga á framhaldsskólastigi.  Kennt er eftir viðurkenndri námskrá frá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins.

 

Skrifstofuskólinn er auk þess frábær undirbúningur fyrir námskeiðið Bókhald fyrir lengra komna og námsbrautina Framabraut-Viðurkenndur bókari sem er geysilega öflug námsbraut hjá Promennt. Sú braut veitir nemendum möguleika á að öðlast vottun sem Viðurkenndur bókari, en sú vottun nýtur mikillar virðingar úti í atvinnulífinu. Þeir nemendur sem ljúka Skrifstofuskólanum geta farið beint inn í þriðja hluta og fá þannig nám sitt metið til styttingar á námi við námsbrautina Framabraut - viðurkenndur bókari sem samanstendur af eftirfarandi: Bókhald – grunnur, Verkefnastjórnun með MindManager, Bókaranám fyrir lengra komna, Skattskil einstaklinga með rekstur og Viðurkenndur bókari.

Styrkt af Fræðslusjóði 
– sem tryggir ótrúleg kjör

Námsbrautin er styrkt af Fræðslusjóði, en þess vegna er hægt að bjóða þessa geysiöflugu námsbraut á hreint ótrúlegu verði eða aðeins 59.000 kr. (heildarvirði er 293.000 kr.). 

Inntökuskilyrði - fyrir hverja? 

Um er að ræða mjög gagnlega og áhugaverða námsbraut sem gerir kröfur til nemenda. Þetta nám hentar þeim sem vilja auka færni sína í almennum skrifstofustörfum og hyggja á starfsframa á því sviði, styrkja kunnáttu sína eða nota sem grunn fyrir frekara nám. ATH að Skrifstofuskóli Promennt og Framvegis er ætlaður fólki sem er 18 ára eða eldra og hefur ekki lokið framhaldsskóla.

Af hverju Skrifstofuskólinn?

Markmiðið með Skristofuskólanum er að nemendur öðlist þá hæfni sem þarf til að geta unnið alhliða skrifstofustörf með hjálp algengasta hugbúnaðs og skýjalausna sem notuð eru á vinnumarkaðsnum. Að auki munu nemendur öðlast góða þekkingu og læra að færa bókhald. Námið er líka frábær undirbúningur undir áframhaldandi nám.

Í lok námsins hefur þátttakandi:

 • Elft sjálfstraust sitt og öryggi til faglegra starfa á skrifstofu.
 • Aukið færni sína til að vinna störf á nútímaskrifstofu.
 • Aukið þjónustufærni sína.
 • Aukið námsfærni sína.
 • Öðlast grunnþekkingu í bókhaldi og tölvubókhaldi.
 • Mætt í a.m.k 80% kennslustunda samkvæmt stundaskrá.
 • Gert lokaverkefni.

Kennsluaðferðir

Hægt er að stunda nám í skrifstofuskólanum með því að mæta í kennslustofu eða tengjast með fjarkennslu í beinni útsendingu, en ath að fjarnemar eiga alltaf sitt sæti í kennslustofunni.

Kennt er samkvæmt námskrá Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins þar sem námsaðferðir eru aðallega byggðar á hagnýtum viðfangsefnum sem auðvelt er að yfirfæra á almenn skrifstofustörf. Þannig byggir kennslan bæði á fyrirlestrum og verklegum æfingum og fá þátttakendur hagnýt verkefni í tengslum við innihald náms, en sérstök áhersla er lögð á sjálfstæða vinnu þátttakenda undir stjórn kennara.

Í tölvubókhaldinu er notað námsefni með raunverulegum fylgiskjölum í bókhaldsmöppu og eru þau merkt og færð með tilheyrandi uppgjöri og útskriftum.

Kennari og nemandi fara reglulega yfir það sem hefur áunnist í náminu. Ekki eru notuð hefðbundinn próf en nemendur gera lokaverkefni í lok námsins.

Viðfangsefni námsbrautarinnar

1. Tölvu- og upplýsingaleikni

Farið er í þær tölvugreinar sem nauðsynlegt er að kunna góð skil á við alhliða skrifstofustörf. Jafnframt er lögð áhersla á að nemendur læri að nota skýjalausnir eins og Office 365 við samvinnu og teymisvinnu.

2. Verkefnastjórnun með MindManager (ath. að MindManager forritið fylgir frítt með (verðmæti 35.000 kr.)
Fjallað er um helstu notkunarmöguleika og hagnýtar lausnir MindManager við verkefnastjórnun, skipulagningu, meðhöndlun upplýsinga, skýrslugerð, kynningar, hugarflug og samspil við helstu Microsoft forrit. Einnig verður farið í helstu aðgerðir forritsins sem flokkast undir þróðaðri aðgerðir, s.s. að vinna með hugarkort og að flytja gögn inn og út úr MindManager í önnur kerfi. Jafnframt munu þátttakendur fá tækifæri til að prófa sig áfram með aðgerðir sem munu nýtast þeim við störf sín. Kennslubók á íslensku fylgir með. 

3. Verslunarreikningur og bókhald
Þessi hluti Skrifstofuskólans er helgaður viðskiptagreinunum verslunarreikningi og bókhaldsgrunni. Í verslunarreikningi er rifjuð upp einföld talnameðferð s.s. almenn brot, tugabrot, jöfnur og hlutföll. Helstu vaxtaformúlur kynntar og æfingadæmi reiknuð, einnig eru helstu vaxtahugtök útskýrð með dæmum og æfingum. Vísitölur og verðtryggingar eru kynntar og meðferð þeirra útskýrð. Því næst verður farið yfir allar helstu reglur um vsk. Farið yfir hvað telst vsk.skyldur kostnaður og hvað ekki, helstu undanþágur ofl. Áður en farið er í tölvubókhaldið verður kennd undirstaða bókhalds þar sem helstu reikningar eru teknir fyrir og verkefni færð í dagbók. Afstemming með prófjöfnuði. Gerð einfalds rekstrar- og efnahagsreiknings. Lestur ársreikninga og lykiltölur.

4. Tölvubókhald
Þegar nemendur hafa öðlast þekkingu á grunnþáttum bókhalds verður kennd undirstaða í meðferð bókhaldsgagna í tölvu. Uppbygging bókhaldslykla í tölvu, hvernig færslur eru skráðar. Afstemmingar, meðal annars við bankayfirlit. Prentun reikningslykla, hreyfingalista, aðalbókar, efnahags og rekstrarreikninga.Jafnframt læra nemendur að nota viðskipa- og lánadrottna kerfin ásamt birgða-, innkaupa- og sölukerfi.

5. Þjónusta, samskipti, ferilskrá, námstækni
Að auki verður fjallað er um þætti sem hafa áhrif á nám og kenndar eru aðferðir sem auðvelda nám. Nemendum eru kennd rétt vinnubrögð við gerð ferilskrár og færnimöppu. Jafnframt er lögð áhersla á að nemendur geri sér grein fyrir mikilvægum atriðum sem snúa að þjónustu við viðskiptavini og samskipti við vinnufélaga.

6. Lokaverkefni
Þegar komið er út á vinnumarkaðinn er mikilvægt að hafa hagnýta reynslu af viðfangsefninu. Í lok námsins vinna nemendur lokaverkefni í samráði við kennara.

Námsmat

Ekki eru lögð fyrir formleg próf en mikil áhersla er lögð á að leiðbeinandi og þátttakendur fari sem oftast yfir það sem hefur áunnist til að ýta undir stöðugar framfarir. Jafnframt gera nemendur lokaverkefni í samráði við kennara í lok námsins. Til að ljúka námi þarf mæting að vera lágmark 80% af heildarfjölda kennslustunda.

Staðnám eða fjarkennsla í beinni - þitt er valið!

Þetta námskeið er kennt hjá okkur í Skeifunni en athugið að einnig er hægt að taka þátt í fjarkennslu í beinni útsendingu. Það þýðir einfaldlega að þú getur tekið þátt í kennslustundinni algjörlega óháð staðsetningu. Hvort sem þú býrð á höfuðborgarsvæðinu og hefur ekki tök á að mæta í kennslustofuna, úti á landi eða erlendis, það skiptir ekki máli.

Við viljum vekja sérstaklega athygli á að fjarnemar eiga alltaf kost á að mæta í kennslustofuna þar sem þeir eiga sitt sæti.

Kynntu þér nánari upplýsingar um fjarkennsluna í beinni 

Annað

Mætingaskylda: 80% af heildarfjölda kennslustunda
►Greiðslukjör: Auk staðgreiðslu, bjóðum upp á léttgreiðslur með Netgíró og Pei.
►Styrkir: Flest stéttarfélög og fagfélög styrkja félagsmenn sína myndarlega til náms hjá okkur. Kannaðu rétt þinn hjá þínu félagi. 

*Vakin er athygli á því að framhaldsskólum er í sjálfsvald sett hvernig þeir meta námið.

Vinsamlegast athugið að dagsetningar eru birtar með fyrirvara um að lágmarksþátttaka náist á námskeiðið.

Flokkur Dags. Dagar Tími Verð