Skrifstofuskóli Promennt og Framvegis

 • "Fróðlegt, fjölbreytt, skemmtilegt og umfram allt gagnlegt"
  "Ég var í vinnu samhliða náminu og gat nýtt mér strax fra byrjun þekkingu úr náminu í starfi mínu. Kennararnir voru líka alveg frábærir og skiluðu sínu í tímum og því var ekki mikið um heimanám. Góður skóli, gott starfsfólk, góð menntun"
  María Björk Guðmundsdóttir, skrifstofustjóri (Skrifstofunám)
 • "Þetta nám hefur gefið mér mjög mikið."
  "Þarna eru alveg frábærir kennarar og mjög gott námsefni. Það er farið vel yfir verkefnin á hraða hvers og eins. Ég mæli alveg 100% með þessu námi, það er hverrar krónu virði! Bara frábær skóli og frábært starfsfólk, eg þakka bara fyrir mig :)"
  Jóhanna Ýr Ólafsdóttir (Skrifstofunám)
 • "Fjarkennslan hafði úrslitaáhrif á það hvaða skóla ég valdi."
  "Vegna aðstæðna þá þurfti ég að nýta mér bæði að vera á staðnum og í fjarkennslu í beinni sem mér finnst vera stór plús við þennan skóla."
  Fjóla var í Framabraut-Skrifstofuskóla á haustönn 2012
 • Morgunhópur

  Dags. 4. sep '19 - 10. jan '20
  Dagar mán, mið, fös
  Tími 08:30-12:00
  Lengd 240 std. - 46 skipti
  Verð 57.000 kr.
 • Kvöldhópur

  Dags. 4. sep '19 - 10. jan '20
  Dagar mán, mið, lau
  Tími 17:30-21:00 (lau 09:00-12:30)
  Lengd 240 std. - 46 skipti
  Verð 57.000 kr.
Skrifstofuskóli Promennt og Framvegis

Skrifstofuskólinn er námsbraut kennd í samstarfi við Framvegis - miðstöð símenntunar og er fyrir fólk sem hefur stutta formlega skólagöngu að baki og vill skapa sér sterkari stöðu á vinnumarkaði með aukinni menntun eða er á leiðinni út á vinnumarkaðinn að nýju eftir hlé. Þessi öfluga námsbraut er góð undirstaða fyrir þá sem hyggja á áframhaldandi nám í bókhaldi. Heimild er til að meta námið til allt að 18 eininga í framhaldsskóla.*

Styrkt af Fræðslusjóði 
– sem tryggir ótrúleg kjör

Námsbrautin er styrkt af Fræðslusjóði, en þess vegna er hægt að bjóða þessa geysiöflugu námsbraut á hreint ótrúlegu verði eða aðeins 57.000 kr. (heildarvirði er 293.000 kr.). 

 

Inntökuskilyrði - fyrir hverja? 

Um er að ræða mjög gagnlega og áhugaverða námsbraut sem gerir kröfur til nemenda. Þetta nám hentar þeim sem vilja auka færni sína í almennum skrifstofustörfum og hyggja á starfsframa á því sviði, styrkja kunnáttu sína eða nota sem grunn fyrir frekara nám. ATH að Skrifstofuskóli Promennt og Framvegis er ætlaður fólki sem er 18 ára eða eldra og hefur ekki lokið framhaldsskóla.

Af hverju Skrifstofuskólinn?

Tilgangur Skrifstofuskóla Promennt og Framvegis er að auka sjálfstraust námsmanna til að takast á við almenn skrifstofustörf og stuðla að jákvæðu viðhorfi þeirra til áframhaldandi náms. Þannig er markmið námsbrautarinnar jafnframt að nemendur öðlist þá hæfni sem þarf til að geta skarað fram úr í alhliða skrifstofuvinnu, en í náminu er lögð áhersla á að námsmenn læri að læra, efli sjálfstraust sitt og lífsleikni. 

Í lok námsins hefur þátttakandi:

 • Eflst sjálfstraust sitt og öryggi til faglegra starfa á skrifstofu.
 • Aukið færni sína til að vinna störf á nútímaskrifstofu.
 • Aukið þjónustufærni sína.
 • Aukið námsfærni sína.
 • Öðlast grunnþekkingu í bókhaldi og tölvubókhaldi.
 • Mætt í a.m.k 80% kennslustunda samkvæmt stundaskrá.
 • Gert lokaverkefni.

Kennsluaðferðir

Hægt er að stunda nám í skrifstofuskólanum með því að mæta í kennslustofu eða tengjast með fjarkennslu í beinni útsendingu, en ath að fjarnemar eiga alltaf sitt sæti í kennslustofunni.

Kennt er samkvæmt námskrá Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins þar sem námsaðferðir eru aðallega byggðar á hagnýtum viðfangsefnum sem auðvelt er að yfirfæra á almenn skrifstofustörf. Þannig byggir kennslan bæði á fyrirlestrum og verklegum æfingum og fá þátttakendur hagnýt verkefni í tengslum við innihald náms, en sérstök áhersla er lögð á sjálfstæða vinnu þátttakenda undir stjórn kennara.

Í tölvubókhaldinu er notað námsefni með raunverulegum fylgiskjölum í bókhaldsmöppu og eru þau merkt og færð með tilheyrandi uppgjöri og útskriftum.

Kennari og nemandi fara reglulega yfir það sem hefur áunnist í náminu. Ekki eru notuð hefðbundinn próf en nemendur gera lokaverkefni í lok námsins.

Viðfangsefni námsbrautarinnar

1. Námstækni
Fjallað er um þætti sem hafa áhrif á nám og kenndar eru aðferðir sem auðvelda nám.

2. Gerð ferilskrár og færnimöppu
Nemendum eru kennd rétt vinnubrögð við gerð ferilskrár og færnimöppu.

3. Sjálfstyrking og samskipti
Nemendur verða þjálfaðir í persónulegri færni á þann hátt að lögð er áhersla á að nemendur öðlist góða færni í tjáningu og framkomu, læra listina við gerð ferilskrár og vinnslu atvinnuumsókna ásamt því hvað hafa skal í huga þegar farið er í atvinnuviðtal.

4. Tölvu- og upplýsingaleikni
Farið er í þær tölvugreinar sem nauðsynlegt er að kunna góð skil ávið alhliða skrifstofustörf. Jafnframt er lögð áhersla á að nemendur læri að nota skýjalausnir og Office 365 við samvinnu og teymisvinnu.

5. Verslunarreikningur og bókhald
Þessi hluti Skrifstofuskólans er helgaður viðskiptagreinunum verslunarreikningi og bókhaldsgrunni. Í verslunarreikningi er rifjuð upp einföld talnameðferð s.s. almennbrot, tugabrot, jöfnur og hlutföll. Helstu vaxtaformúlur kynntarog æfingadæmi reiknuð, einnig eru helstu vaxtahugtök útskýrðmeð dæmum og æfingum. Vísitölur og verðtryggingar eru kynntar og meðferð þeirra útskýrð.  Því næst verður farið yfir allar helstu reglur um vsk. Farið yfir hvað telst vsk.skyldur kostnaður og hvað ekki, helstu undanþágur ofl. Áður en farið er í tölvubókhaldið verður kennd undirstaða bókhalds þar sem helstu reikningar eru teknir fyrir og verkefni færð í dagbók. Afstemming með prófjöfnuði. Gerð einfalds rekstrar- og efnahagsreiknings. Lestur ársreikninga og lykiltölur.

6. Tölvubókhald
Þegar nemendur hafa öðlast þekkingu á grunnþáttum bókhalds verður kennd undirstaða í meðferð bókhaldsgagna í tölvu. Uppbygging bókhaldslykla í tölvu, hvernig færslur eru skráðar. Afstemmingar, meðal annars við bankayfirlit. Prentun reikningslykla, hreyfingalista, aðalbókar, efnahags og rekstrarreikninga.Jafnframt læra nemendur að nota viðskipa- og lánadrottna kerfin ásamt birgða-, innkaupa- og sölukerfi.

7. Þjónusta
Lögð er áhersla á hvernig góð þjónusta byggist á góðu sjálfstrausti og góðum samskiptum. Mikilvæg atriði í þjónustu við viðskiptavini tekin fyrir. Hvernig á að taka á erfiðum viðskiptavinum og taka á móti kvörtunum. Þjónusta inn á við, þegar ein deild þjónustar aðra, flöskuhálsar og upplýsingaflæði. Samskipti við vinnufélaga. Hvernig á að leysa úr erindum viðskiptavina í gegnum síma.

8. Lokaverkefni

Þegar komið er út á vinnumarkaðinn er mikilvægt að hafa hagnýta reynslu af viðfangsefninu. Í lok námsins vinna nemendur lokaverkefni í samráði við kennara.

Námsmat

Ekki eru lögð fyrir formleg próf en mikil áhersla er lögð á að leiðbeinandi og þátttakendur fari sem oftast yfir það sem hefur áunnist til að ýta undir stöðugar framfarir. Jafnframt gera nemendur lokaverkefni í samráði við kennara í lok námsins. Til að ljúka námi þarf mæting að vera lágmark 80% af heildarfjölda kennslustunda.

Staðnám eða fjarkennsla í beinni - þitt er valið!

Þetta námskeið er kennt hjá okkur í Skeifunni en athugið að einnig er hægt að taka þátt í fjarkennslu í beinni útsendingu. Það þýðir einfaldlega að þú getur tekið þátt í kennslustundinni algjörlega óháð staðsetningu. Hvort sem þú býrð á höfuðborgarsvæðinu og hefur ekki tök á að mæta í kennslustofuna, úti á landi eða erlendis, það skiptir ekki máli.

Við viljum vekja sérstaklega athygli á að fjarnemar eiga alltaf kost á að mæta í kennslustofuna þar sem þeir eiga sitt sæti.

Kynntu þér nánari upplýsingar um fjarkennsluna í beinni 

Annað

Mætingaskylda: 80% af heildarfjölda kennslustunda
►Greiðslukjör: Auk staðgreiðslu, bjóðum upp á léttgreiðslur með Netgíró og Pei.
►Styrkir: Flest stéttarfélög og fagfélög styrkja félagsmenn sína myndarlega til náms hjá okkur. Kannaðu rétt þinn hjá þínu félagi. 

*Vakin er athygli á því að framhaldsskólum er í sjálfsvald sett hvernig þeir meta námið.

Vinsamlegast athugið að dagsetningar eru birtar með fyrirvara um að lágmarksþátttaka náist á námskeiðið.

Flokkur Dags. Dagar Tími Verð