Framabraut - Viðurkenndur bókari

Námsbrautin Framabraut-Viðurkenndur bókari er sérstaklega öflug námsbraut fyrir þá sem stefna á próf til viðurkenningar bókara en vilja að auki bæta við sig einingum sem er mjög verðmætt að hafa í farteskinu við bókhaldsstörf.

 

Námsbrautinni er skipt í fimm einingar:

 1. Bókhald - grunnur
 2. Verkefnastjórnun með MindManager (MindManager leyfi að verðmæti 35.000 kr. fylgir frítt með)
 3. Bókaranám fyrir lengra komna
 4. Skattskil einstaklinga með rekstur
 5. Viðurkenndur bókari - lokahluti

Markmið

Markmiðið með þessari geysiöflugu námsbraut er að nemendur öðlist þá hæfni sem þarf til að geta skarað fram úr í bókhaldsvinnu og verði vel undirbúnir fyrir próf til Viðurkenningar bókara á vegum Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins. Að auki munu nemendur öðlast góða þekkingu og færni í skattskilum miðuðum að einstaklingum í rekstri.

Í lok námsins hefur þátttakandi: 

Öðlast hæfni til að taka próf til viðurkenningar bókara á vegum Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins skv. 43. grein laga nr. 145/1994 um bókhald.

Fyrir hverja?

Um er að ræða mjög gagnlega og áhugaverða námsbraut sem gerir miklar kröfur til nemenda. Þetta nám hentar þeim sem vilja skapa sér sterkari stöðu á vinnumarkaði með aukinni menntun og hafa áhuga á að ná frama á sviðum bókhalds-, fjármála- og hagdeilda fyrirtækja og stofnana, styrkja kunnáttu sína eða nota sem grunn fyrir frekara nám. 

Þátttakendur þurfa að hafa góða almenna tölvukunnáttu.

Viðfangsefni námsbrautarinnar

 

1. HLUTI:  Bókhald grunnur

Markmið með fyrsta hluta námsins er að byggja upp góða undirstöðu, þekkingu og grunnþjálfun í bókhaldsvinnu. Kennslan sem fer fram bæði í staðkennslu og fjarkennslu í beinni og byggir að mestu leyti á verklegum æfingum með raunveruleg bókhaldsskjöl.  

Helstu viðfangsefni eru þessi:

 • Verslunarreikningur, VSK reglur og skýrslur
 • Bókhaldsgrunnur
 • Tölvubókhald

Upprifjun í Excel - valkvætt aukanámskeið.

  

2. HLUTI: Verkefnastjórnun með MindManager

Fjallað er um helstu notkunarmöguleika og hagnýtar lausnir MindJet við verkefnastjórnun, skipulagningu, meðhöndlun upplýsinga, skýrslugerð, kynningar, hugarflug og samspil við helstu Microsoft forrit. Einnig verður farið í helstu aðgerðir forritsins sem flokkast  undir þróðaðri aðgerðir, s.s. að vinna með hugarkort og að flytja gögn inn og út úr MindManager í önnur kerfi. Jafnframt munu þátttakendur fá tækifæri til að prófa sig áfram með aðgerðir sem munu nýtast þeim við störf sín. Kennslubók á íslensku fylgir með. Kennslan sem fer fram bæði í staðkennslu og fjarkennslu í beinni.

 

3. HLUTI: Bókaranám fyrir lengra komna

Kennslan fer fram bæði í staðkennslu og fjarkennslu í beinni og byggir að mestu leyti á verklegum æfingum með raunhæfum verkefnum.  

Helstu viðfangsefni eru þessi:

 • Excel fyrir bókara
 • Fjárhagsbókhald, upprifjun og flóknar færslur
 • Vsk. uppgjör og leiðréttingarskýrslur
 • Launabókhald, útreikningur launa, lífeyrissjóður og skattur
 • Launamiðar, launaframtal og skil til skatts
 • Afstemmingar, lokafærslur og skil á bókhaldi til endurskoðenda
 • Uppsetning rekstrar- og efnahagsreikninga
 • Lestur ársreikninga
 • Fyrningar
 • Inngangur að reikningshaldi

4. HLUTI: Skattskil einstaklinga með rekstur

Tekin verða fyrir helstu atriði er varða skattskil einstaklinga með atvinnurekstur, s.s. staðgreiðslu, tekjuskráningu, reikningaútgáfu, rekstrarkostnað og virðisaukaskatt (inn og  útskatt), skattskyldu og undanþágu. Fjallað verður um algengustu félgaformin (hlutafélög, einkahlutafélög, samlagsfélög og sameignarfélög)  og mismunandi ábyrgðir hluthafa / eigenda.  Einnig verður tekið fyrir lög um tekjuskatt, útfylling skattframtala einstaklinga og lögaðila, skattskyldar tekjur og tekjuskattstofn, helstu frádráttarliðir ásamt samskiptum við RSK.  Verklegar æfingar í útfyllingu skattskýrslna fyrir einstaklinga með rekstur.

Kennslan fer fram bæði í staðkennslu og fjarkennslu í beinni og byggir að mestu leyti á verklegum æfingum með raunhæfum verkefnum.
 

5. HLUTI: Viðurkenndur bókari

Fimmti og síðast hluti námsins er lokahnykkurinn í undirbúningi fyrir próf til viðurkenningar bókara á vegum Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins um bókhald (skv. 43. grein laga nr. 145/1994).  Ath. að prófið er í þremur hlutum og er haldið á haustin og er á vegum ráðuneytisins og er prófgjald greitt sérstaklega og auglýst af ráðuneytinu. 
 
Þessi hluti námsins skiptist í þrjá hluta:
 • Reikningshald
 • Upplýsingatækni
 • Skattskil

Kennsla fer fram bæði í formi fyrirlestra og verklegra æfinga og vekjum við sérstaka athygli á því að þessi námshluti er í boði í staðnámi, fjarkennslu í beinni og þar að auki fá nemendur nú aðgang að upptökum frá kennslustundum í Fræðsluskýinu.

Þessi hluti námsins hefst í ágúst 2021 og lýkur í desember 2021. Kennt er aðra hverja helgi; á fimmtudögum, föstudögum kl 16:30-19:30 og á laugardögum kl 9:00-12:30 (ath með fyrirvara um breytingar). Athugið að gert er ráð fyrir að nemendur taki með sér fartölvur í þennan hluta. 

Námsmat

 • Bókhald - grunnur, Bókaranám fyrir lengra komna og Skattskil einstaklinga með rekstur: Verkefni er lagt fyrir nemendur eftir að námseiningunni Bókaranám fyrir lengra komna er lokið (hópverkefni). Annars eru ekki lögð fyrir formleg próf en mikil áhersla er lögð á að leiðbeinandi og þátttakendur fari sem oftast yfir það sem hefur áunnist til að ýta undir stöðugar framfarir.
 • Viðurkenndur bókari - loka hluti: Þátttakendur þurfa að þreyta þrískipt próf til að öðlast réttindi sem viðurkenndur bókari.

Staðnám eða fjarkennsla í beinni - þitt er valið!

Þetta námskeið er kennt hjá okkur í Skeifunni en athugið að einnig er hægt að taka þátt í fjarkennslu í beinni útsendingu. Það þýðir einfaldlega að þú getur tekið þátt í kennslustundinni algjörlega óháð staðsetningu. Hvort sem þú býrð á höfuðborgarsvæðinu og hefur ekki tök á að mæta í kennslustofuna, úti á landi eða erlendis, það skiptir ekki máli.

Fræðsluskýið Staðkennsla
Fjarkennsla í beinni

 

Við viljum vekja sérstaklega athygli á að hægt er að stunda bæði staðnám og fjarnám á sama námskeiðinu, þ.e. mæta stundum á staðinn og stundum vera á línunni, allt eftir því hvað hentar hverjum nemanda.

Í þessari námsbraut verður einnig boðið upp á upptökur frá fyrirlestrum, en ath að þetta á aðeins við um fimmta og síðasta hluta námsins.

Kynntu þér nánari upplýsingar um fjarkennsluna í beinni 

Annað

►Greiðslur: Hægt er að greiða í gegnum Netgíró (staðgreiðsla og dreifing) og bjóðum við einnig upp á VISA/MasterCard staðgreiðslulán til allt að 36 mánaða og vaxtalausar léttgreiðslur í allt að 6 mánuði. 
►Styrkir: Flest stéttarfélög og fagfélög styrkja félagsmenn sína myndarlega til náms hjá okkur. Kannaðu rétt þinn hjá þínu félagi. 

Vakin er athygli á því að framhaldsskólum er í sjálfsvald sett hvernig þeir meta námið. 
* Með fyrirvara um breytingu á reglum Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins.

Vinsamlegast athugið að dagsetningar eru birtar með fyrirvara um að lágmarksþátttaka náist á námskeiðið.