Navision - fjárhagsbókhald fyrir byrjendur

 • Morgunhópur

  Dags. 2. nóv '20 - 20. nóv '20
  Dagar mán, mið, fös
  Tími 08:30-12:00
  Lengd 47 std. - 9 skipti
  Verð 99.000 kr.
 • Kvöldhópur

  Dags. 2. nóv '20 - 21. nóv '20
  Dagar mán, mið, lau
  Tími 17:30-21:00 (lau 09:00-12:30)
  Lengd 47 std. - 9 skipti
  Verð 99.000 kr.
Navision - fjárhagsbókhald fyrir byrjendur

Nám ætlað þeim sem hafa einhvern bókhaldsgrunn að byggja á eða hafa t.d. lokið bókhaldsáföngum í handfærðu bókhaldi í framhaldsskóla. Aðalmarkmið er að þjálfa fólk til starfa við tölvubókhald í Navision og kenna meðferð bókhaldsgagna í Navision. Kennt er á nýjustu útgáfuna af Navision.

Markmið

Að loknu námskeiði getur þátttakandi:

 • Gengið hjálparlaust frá fylgiskjölum í möppu, merkta fylgiskjalanúmerum og bókhaldslyklum.
 • Skráð hjálparlaust inn nýja bókhaldslykla og tilgreint tegund fyrir efnahag, rekstur, frátölur, tiltölur og tengt við inn- og útskatt þegar við á.
 • Fært upplýsingar hjálparlaust af bókhaldsfylgiskjölum inn í færslubók og tengt við viðskiptamenn og lánardrottna þegar það á við ásamt því að skrifa út prófunarskýslu og framkvæma villuleit með afmörkunum.
 • Kallað hjálparlaust fram bankayfirlit í Navision og stemmt af bókhald miðað við bankayfirlit frá banka. Framkvæmt bakfærslur og leiðréttingar þar sem við á.
 • Skrifað hjálparlaust út helstu skýrslur í fjárhagshluta Navision eins og færslubók, prófjöfnuð, dagbækur, hreyfingarlista og bókhaldslykla ásamt því að skrifa út stöðu-/hreyfingalista yfir viðskiptamenn og lánardrottna.
 • Geti hjálparlaust gert mismunandi afmarkanir á bókhaldslykla, tímabil og upphæðir.
 • Geti hjálparlaust flutt gögn úr Navision yfir í Excel til frekari vinnslu.
 • Geti stofnað birgðaspjald, gert einfalda innkaupapöntun ásamt því að gefa út sölureikning.

Viðfangsefni

Kennsla byggir á fyrirlestrum og verklegum æfingum. Notað er sérhannað námsefni sem líkist sem mest raunveruleikanum. Fylgiskjöl nokkurra mánaða færð með tilheyrandi uppgjöri og útskriftum. Lögð er áhersla á sjálfstæða vinnu þátttakenda undir stjórn kennara. Helstu viðfangsefni:

 • Undirstaða í meðferð bókhaldsgagna i tölvu
 • Uppbygging bókhaldslykla í tölvu
 • Þjálfun í færslu fylgiskjala skv. bókhaldslyklum.
 • Reikningum fjölgað og færðar flóknari færslur
 • Leiðréttingar og millifærslur
 • Útprentun reikningslista, hreyfingalista. aðalbókar, efnahags- og rekstrareikninga
 • Reiknisjöfnuður
 • Afstemming bókhald
 • Kynning á innkaupa- og sölukerfi

Námsefni

Fylgiskjalamappa (nokkrir mánuðir) og handbók um tölvubókhald. 

Námsmat

Ekki eru lögð fyrir formleg próf en mikil áhersla er lögð á að leiðbeinandi og þátttakendur fari sem oftast yfir það sem hefur áunnist til að ýta undir stöðugar framfarir.

Staðnám eða fjarkennsla í beinni - þitt er valið!

Þetta námskeið er kennt hjá okkur í Skeifunni en athugið að einnig er hægt að taka þátt í fjarkennslu í beinni útsendingu. Það þýðir einfaldlega að þú getur tekið þátt í kennslustundinni algjörlega óháð staðsetningu. Hvort sem þú býrð á höfuðborgarsvæðinu og hefur ekki tök á að mæta í kennslustofuna, úti á landi eða erlendis, það skiptir ekki máli.

Við viljum vekja sérstaklega athygli á að hægt er að stunda bæði staðnám og fjarnám á sama námskeiðinu, þ.e. mæta stundum á staðinn og stundum vera á línunni, allt eftir því hvað hentar hverjum nemanda.

Kynntu þér nánari upplýsingar um fjarkennsluna í beinni 

Annað

►Greiðslur: Hægt er að greiða í gegnum Netgíró (staðgreiðsla og dreifing) og Pei. Einnig bjóðum við upp á VISA/MasterCard staðgreiðslulán til allt að 36 mánaða og vaxtalausar léttgreiðslur í allt að 6 mánuði fyrir nám undir 200.000 kr. 
►Styrkir: Flest stéttarfélög og fagfélög styrkja félagsmenn sína myndarlega til náms hjá okkur. Kannaðu rétt þinn hjá þínu félagi. 

Vinsamlegast athugið að dagsetningar eru birtar með fyrirvara um að lágmarksþátttaka náist á námskeiðið.

Flokkur Dags. Dagar Tími Verð
Staðarnám 02.11. 2020 -
20.11. 2020
mán, mið, fös 08:30-12:00 99.000 kr. Skráning
Fjarkennsla í beinni 02.11. 2020 -
20.11. 2020
mán, mið, fös 08:30-12:00 99.000 kr. Skráning
Staðarnám 02.11. 2020 -
21.11. 2020
mán, mið, lau 17:30-21:00 (lau 09:00-12:30) 99.000 kr. Skráning
Fjarkennsla í beinni 02.11. 2020 -
21.11. 2020
mán, mið, lau 17:30-21:00 (lau 09:00-12:30) 99.000 kr. Skráning