Framabraut - Kerfisstjórnun

 • "Námið nýttist vel í að skipta um starfsvettvang."
  Námið hefur endurnýjað kynni mín við upplýsingatækniheiminn og kynnt mig fyrir nýjungum sem ég hreinlega vissi ekkert um.
  Brynjólfur Pétursson, Framabraut-Kerfisstjórnun
 • „Ekkert smá flott námsbraut!“
  „Ekkert smá flott námsbraut! Er ekki frá því að þetta sé flottara en sambærilegt nám í Rafiðnaðarskólanum fyrir 15 árum síðan sem kom okkur mörgum af stað og mér sýnist verðið líka vera lægra. Til hamingju með þetta.“
  Emil Örn Víðisson, öryggisráðgjafi hjá Sensa (CISSP, MCSE, CCA, RSA CSE, SFCP, Cisco Routing and Switching Sales Specialist)
 • „Þessi námsbraut lítur virkilega vel út“
  Hún tekur á nær öllum þáttum daglegs starfs kerfisstjóra hjá miðlungsstóru fyrirtæki og upp úr. Ég man ekki eftir að hafa séð svona heilstætt og markvisst kerfisstjóranám áður.
  Bergþór Hauksson, tölvunarfræðingur og eðlisfræðingur, Segment product owner in production hjá CCP, fyrrum forstöðumaður upplýsingatæknisviðs hjá Sjóvá.
 • Síðdegishópur

  Dags. 26. ágú '19 - 12. jún '20
  Dagar mán, mið, lau
  Tími 13:00-16:30 (lau 09:00-16:00)
  Verð 999.000 kr.
 • Kvöldhópur

  Dags. 27. ágú '19 - 12. jún '20
  Dagar þri, fim, lau
  Tími 17:30-21:00 (lau 09:00-16:00)
  Verð 999.000 kr.
Framabraut - Kerfisstjórnun

Framabraut-Kerfisstjórnun er geysilega öflug námsbraut í kerfisstjórnun og er aðeins í boði hjá Promennt. Námsbrautin er unnin í samstarfi við Microsoft og var sett upp í samvinnu við mörg af stærstu upplýsingatæknifyrirtækjum á Íslandi með þarfir þeirra í huga. Námsbrautin var kennd í fyrsta sinn á haustönn 2012 og hefur fengið gríðarlega góðar viðtökur bæði nemenda og atvinnumarkaðarins, en mjög margir nemendur okkar hafa hafið störf á nýjum vettvangi eftir námið.

 Fræðsluskýið - upptökur frá kennslustundum!


NÝTT: nú fá nemendur upptökur af öllum kennslustundum í Fræðsluskýi Promennt. Þetta veitir frábæran stuðning við námið sem mun gagnast nemendum sérlega vel hvort sem námið er stundað í fjarkennslu eða í staðnámi.

 

Stígðu þín fyrstu skref í tækniheiminum

Mikil eftirspurn er eftir fólki með sérfræðimenntun og sérfræðiþekkingu í upplýsingatækni um þessar mundir og leita íslensk fyrirtæki í sívaxandi mæli eftir starfsfólki í nemendahópi Promennt. Til þess að gera fólki kleift að kynnast þessum spennandi markaði bjóðum við hjá Promennt upp á þessa geysilega öflugu tveggja anna námsbraut í kerfisstjórnun sem samanstendur af 6 námseiningum (alls 546 kennslustundir). Með þessu námi er hægt að byrja alveg á byrjuninni og byggja upp góða undirstöðu og grunn fyrir mjög kröfuhörðar námseiningar sem á eftir koma. Að loknu námi á Framabraut-Kerfisstjórnun eiga nemendur möguleika á að öðlast 7 alþjóðlegar prófgráður sem eru sérlega mikilvægar að hafa í farteskinu þegar sækja á um vinnu í upplýsingatæknigeiranum.

Fyrir hverja?

Um er að ræða mjög gagnlega og áhugaverða námsbraut sem gerir talsverðar kröfur til nemenda. Þetta nám hentar þeim sem hafa áhuga á að gera sér frama á upplýsingatæknisviði með kerfisstjórnun sem aðalgrein. Námið er því upplagt fyrir byrjendur í upplýsingatækni þar sem hvorki er krafist reynslu né annarrar menntunar á sviði upplýsingatækni.

Sjáðu hvað nemendur og kennarar hafa að segja um kerfisstjóranámið og atvinnumöguleikana í kjölfarið.

 

Sterk tenging við atvinnulífið - góð atvinnutækifæri!

Námsbrautin er unnin í samvinnu við nokkur af sterkustu tæknifyrirtækjum á Íslandi og má sem dæmi nefna Origo (áður Nýherji), Opin Kerfi, Advania og Sensa. Fyrirtækin hafa komið að námsbrautinni á mismunandi hátt, ýmist með því að leggja til sérfræðiþekkingu í formi kennslu, taka á móti nemendum í húsakynnum sínum og gefa þeim tækifæri á að kynnast starfinu sem kerfisstjóri eða netstjóri enn betur. Síðast en ekki síst hafa fjölmargir nemendur á Framabraut-Kerfisstjórnun fengið starf hjá þessum fyrirtækjum að loknu námi.

Úrvalslið kennara - lærðu af þeim bestu!

Allir kennarar Promennt á Framabraut-Kerfisstjórnun eiga það sameiginlegt að búa yfir gríðarlega mikilli reynslu í upplýsingatækni og hafa þar að auki Microsoft Certified Trainer gráðu frá Microsoft. Enn frekar erum við stolt af því að hafa í kennaraliðinu þá tvo einu Íslendinga sem bera meistaragráðu frá Microsoft (Microsoft Certified Master) í Active Directory og Messaging.

Eina Microsoft vottaða fræðslufyrirtækið á Íslandi

Við viljum vekja athygli á því að Promennt er eina Microsoft-vottaða fræðslufyrirtækið á Íslandi, en til þess að öðlast slíka viðurkenningu þarf að uppfylla mjög ströng gæðaskilyrði Microsoft. Þar má t.d. nefna sérstaklega öflugan vélbúnað, sérsniðið vottað námsefni, úrvals aðstöðu og kennara með svokallaðar MCT gráður (Microsoft Certified Trainer).

Viðfangsefni

Undirbúningur: Námstækni með MindManager 10 kennslustd.

Áður en námsbrautin hefst verður nemendum kennd námstækni með aðstoð hugarkortsforritsins MindManager. Þessi tækni gengur út á að notast við myndræna framsetningu á efni með notkun hugarkorta. Þessi aðferð á eftir að nýtast nemendum sérlega vel í þessu námi því eins og rannsókn dr. Lindu Shaw (framkvæmd í Bretlandi 2012) sýndi fram á að með því að notast við myndræna framsetningu gagna getur einstaklingur aukið afköst sín við verkefnavinnu um heil 17%. Þetta á einnig við þegar litið er á teymisvinnu, en afköst teyma geta aukist um 8-10% við það eitt að notast við myndræna framsetningu.

1. hluti:  Tölvuviðgerðir A+ 50 kennslustd.

Fyrsti hluti námsbrautarinnar heitir Tölvuviðgerðir A+ sem er sérlega gagnlegt námskeið til undirbúnings fyrir alþjóðlegu prófgráðuna frá CompTIA. Þarna öðlast nemendurgóðan skilning á virkni tölvunnar, bæði hvað varðar vélbúnaðinn (A+ Core Hardware) og ýmis stýrikerfi (A+ OS Technologies). A+ þekking er mjög góð undirstaða fyrir þá sem sinna viðhaldi og kerfisstjórn tölvubúnaðar hjá fyrirtækjum og stofnunum. Meira um Tölvuviðgerðir A+

2. hluti:  Network + 50 kennslustd.

Annar hluti Framabrautar-Kerfisstjórnun heitir Network +. Í þessum hluta öðlast nemendur færni í vinnu með tölvunet. Network+ gráðan er alþjóðleg leggur mat á þekkingu og hæfni einstaklinga í netkerfum (networking). Ásamt því að vera nauðsynleg undirstaða fyrir síðari einingar framabrautarinnar er þessi hluti mjög góð undirstaða fyrir þá sem vilja vinna við tölvukerfi almennt og/eða starfa á þjónustuborði. Meira um Network +

3. Hluti: CCNA (Cisco Certified Network Associate) 126 kennslustd.

Þriðji hlutinn heitir CCNA og er skammstöfun fyrir Cisco Certified Network Associate. CCNA alþjóðlega prófgráðan er talin ein sterkasta gráðan í upplýsingatækni sem völ er á. Að þessum hluta loknum eiga nemendur m.a. að geta sett upp tölvunet og vitað hvernig þau eru uppbyggð, skilið og skilgreint samskiptastaðla, sett upp einfalda routera, bilanagreint í einföldum netum ofl. Meira um CCNA

4. hluti: Verkefnadagar/Lokaverkefni fyrri annar  30 kennslustd.

Fyrri önn lýkur með lokaverkefni sem tekur á því helsta sem farið hefur verið í á önninni. Að lokinni fyrstu önninni (fyrsta til þriðja hluta) hafa nemendur öðlast yfirgripsmikla þekkingu í stýringu netkerfa og þar með uppbyggingu á nútíma tölvunetum og þeim tækjum sem notuð eru í samskiptum á nær- og víðnetum. 

5. hluti: MCSA 200 kennslustd.

Fimmti hluti Framabrautar-Kerfisstjórnun er samsett úr þremur einingum sem byggjast á þremur MCTS gráðum; 

 • Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016►
 • Networking with Windows Server 2016►
 • Identity with Windows Server 2016►

Saman veita þessar gráður þátttakendum vottunina MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate). Meira um MCSA ►


6. hluti: Microsoft Office 365 og Azure 50 kennslustd.

Sjötti hluti námsbrautarinnar tekur á Office 365 og  snýr að öllu sem tengist innleiðingu, samþættingu og rekstri þessarar skýalausnar frá Microsoft. Þá er farið í samþættingu á staðbundnum kerfum við Office 365 ásamt vöktun og bilanagreiningu. Að auki er farið yfir helstu þætti Microsoft Azure.

7. hluti: Verkefnadagar/lokaverkefni seinni annar 30 kennslustd.

Þegar komið er út á vinnumarkaðinn er mikilvægt að hafa hagnýta reynslu af viðfangsefninu. Í lok námsbrautarinnar er lagt fyrir nemendur yfirgripsmikið lokaverkefni þar sem tekið er fyrir það helsta sem farið hefur verið yfir í náminu.

Námsmat

Lokaverkefni er lagt fyrir nemendur bæði í lok fyrri og seinni annar.

Verð og fjármögnun (námslán, styrkir ofl.)

Námsbrautin er 546 kennslustundir.

Kennt er tvisvar í viku og valda laugardaga að auki frá kl. 9-16 (að meðaltali einu sinni í mánuði).

Verð fyrir námsbrautina er 1.199.000 kr. og eru þá innifalin 8 alþjóðleg próf. Kjósi nemandi að sleppa að greiða fyrir prófin fyrirfram er verðið fyrir námsbrautina 999.000 kr. Við hvetjum nemendur eindregið til að taka prófapakkann með frá upphafi og taka prófin jafnóðum í náminu.

Promennt og Framtíðin námslánasjóður hafa gert með sér sérstakt samkomulag um að nemendur Promennt sem eru að hefja nám á völdum námsbrautum, geta sótt um námslán hjá sjóðnum. Framabraut-Kerfisstjórnun er þar á meðal og er því mögulegt fyrir verðandi nemendur að sækja um lán til að standa undir námskeiðsgjaldi hjá Promennt. Nánari upplýsingar er að finna hér 

Ýmsar aðrar leiðir en námslán eru í boði til fjármögnunar á námsbrautinni og má þar nefna m.a. raðgreiðslur, styrkir frá stéttarfélögum, styrkir fyrir atvinnuleitendur ofl. Við hvetjum alla sem hafa áhuga að hafa samband við okkur í síma 519-7550 eða senda okkur línu á promennt@promennt.is og við aðstoðum hvern fyrir sig í að finna bestu fjármögnunarleiðina.

Staðnám eða fjarkennsla í beinni - þitt er valið!

Þetta námskeið er kennt hjá okkur í Skeifunni en athugið að einnig er hægt að taka þátt í fjarkennslu í beinni útsendingu. Það þýðir einfaldlega að þú getur tekið þátt í kennslustundinni algjörlega óháð staðsetningu. Hvort sem þú býrð á höfuðborgarsvæðinu og hefur ekki tök á að mæta í kennslustofuna, úti á landi eða erlendis, það skiptir ekki máli.

Við viljum vekja sérstaklega athygli á að hægt er að stunda bæði staðnám og fjarnám á sama námskeiðinu, þ.e. mæta stundum á staðinn og stundum vera á línunni, allt eftir því hvað hentar hverjum nemanda.

FræðsluskýiðNÝTT: nú fá nemendur upptökur af öllum kennslustundum í Fræðsluskýi Promennt. Þetta veitir frábæran stuðning við námið sem mun gagnast nemendum sérlega vel hvort sem námið er stundað í fjarkennslu eða í staðnámi.

Kynntu þér nánari upplýsingar um fjarkennsluna í beinni 

 

Vinsamlegast athugið að dagsetningar eru birtar með fyrirvara um að lágmarksþátttaka náist á námskeiðið.

 

Flokkur Dags. Dagar Tími Verð