Framabraut - Kerfisstjórnun

 • "Námið nýttist vel í að skipta um starfsvettvang."
  Námið hefur endurnýjað kynni mín við upplýsingatækniheiminn og kynnt mig fyrir nýjungum sem ég hreinlega vissi ekkert um.
  Brynjólfur Pétursson, Framabraut-Kerfisstjórnun
 • „Ekkert smá flott námsbraut!“
  „Ekkert smá flott námsbraut! Er ekki frá því að þetta sé flottara en sambærilegt nám í Rafiðnaðarskólanum fyrir 15 árum síðan sem kom okkur mörgum af stað og mér sýnist verðið líka vera lægra. Til hamingju með þetta.“
  Emil Örn Víðisson, öryggisráðgjafi hjá Sensa (CISSP, MCSE, CCA, RSA CSE, SFCP, Cisco Routing and Switching Sales Specialist)
 • „Þessi námsbraut lítur virkilega vel út“
  Hún tekur á nær öllum þáttum daglegs starfs kerfisstjóra hjá miðlungsstóru fyrirtæki og upp úr. Ég man ekki eftir að hafa séð svona heilstætt og markvisst kerfisstjóranám áður.
  Bergþór Hauksson, tölvunarfræðingur og eðlisfræðingur, Segment product owner in production hjá CCP, fyrrum forstöðumaður upplýsingatæknisviðs hjá Sjóvá.
 • Kvöldhópur

  Dags. 27. ágú '19 - 12. jún '20
  Dagar þri, fim, lau
  Tími 17:30-21:00 (lau 09:00-16:00)
  Verð 999.000 kr.
Framabraut - Kerfisstjórnun

Í nýuppfærðri námsbraut Framabraut-Kerfisstjórnun er breyttum þörfum atvinnulífsins mætt en starf kerfisstjóra hefur tekið miklum breytingum undanfarið. Stóraukin áhersla í atvinnulífinu á notkun skýjalausna kallar á þjálfun fólks á nýjum vettvangi. Þess vegna hefur Promennt aðlagað námið að nýjum aðstæðum og má þar nefna sérstaka áherslu á þjónustu, öryggismál og skýjaþjónustur Microsoft og Amazon svo eitthvað sé nefnt.

Framabraut-Kerfisstjórnun er geysilega öflug námsbraut í kerfisstjórnun hjá Promennt. Námsbrautin er unnin í samstarfi við Microsoft og var sett upp í samvinnu við mörg af stærstu upplýsingatæknifyrirtækjum á Íslandi með þarfir þeirra í huga. Námsbrautin var kennd í fyrsta sinn á haustönn 2012 og hefur fengið gríðarlega góðar viðtökur bæði nemenda og atvinnumarkaðarins, en mjög margir nemendur okkar hafa hafið störf á nýjum vettvangi eftir námið. 

 Fræðsluskýið - upptökur frá kennslustundum!


Nú fá nemendur upptökur af öllum kennslustundum í Fræðsluskýi Promennt. Þetta veitir frábæran stuðning við námið sem mun gagnast nemendum sérlega vel hvort sem námið er stundað í fjarkennslu eða í staðnámi.

 

Stígðu þín fyrstu skref í tækniheiminum

Sérstaklega mikil eftirspurn er eftir fólki með sérfræðimenntun og sérfræðiþekkingu í upplýsingatækni um þessar mundir og leita íslensk fyrirtæki í sívaxandi mæli eftir starfsfólki í nemendahópi Promennt. Til þess að gera fólki kleift að kynnast þessum spennandi markaði bjóðum við hjá Promennt upp á þessa geysilega öflugu tveggja anna námsbraut í kerfisstjórnun sem samanstendur af 6 námseiningum, alls 541 kennslustund. Með þessu námi er hægt að byrja alveg á byrjuninni og byggja upp góða undirstöðu og grunn fyrir mjög kröfuhörðar námseiningar sem á eftir koma. Að loknu námi á Framabraut-Kerfisstjórnun eiga nemendur möguleika á að öðlast 7 alþjóðlegar prófgráður sem eru sérlega mikilvægar að hafa í farteskinu þegar sækja á um vinnu í upplýsingatæknigeiranum.

Fyrir hverja?

Um er að ræða mjög gagnlega og áhugaverða námsbraut sem gerir talsverðar kröfur til nemenda. Þetta nám hentar þeim sem hafa áhuga á að gera sér frama á upplýsingatæknisviði með kerfisstjórnun sem aðalgrein. Námið er því upplagt fyrir byrjendur í upplýsingatækni þar sem hvorki er krafist reynslu né annarrar menntunar á sviði upplýsingatækni.

Sjáðu hvað nemendur og kennarar hafa að segja um kerfisstjóranámið og atvinnumöguleikana í kjölfarið.

 

Sterk tenging við atvinnulífið - góð atvinnutækifæri!

Námsbrautin er unnin í samvinnu við nokkur af sterkustu tæknifyrirtækjum á Íslandi og má sem dæmi nefna Origo, Opin Kerfi, Advania og Sensa. Fyrirtækin hafa komið að námsbrautinni á mismunandi hátt, ýmist með því að leggja til sérfræðiþekkingu í formi kennslu, taka á móti nemendum í húsakynnum sínum og gefa þeim tækifæri á að kynnast starfinu sem kerfisstjóri eða netstjóri enn betur. Síðast en ekki síst hafa fjölmargir nemendur á Framabraut-Kerfisstjórnun fengið starf hjá þessum fyrirtækjum að loknu námi.

Úrvalslið kennara - lærðu af þeim bestu!

Allir kennarar Promennt á Framabraut-Kerfisstjórnun eiga það sameiginlegt að búa yfir gríðarlega mikilli reynslu í upplýsingatækni og hafa þar að auki Microsoft Certified Trainer gráðu frá Microsoft. Enn frekar erum við stolt af því að hafa í kennaraliðinu þá tvo einu Íslendinga sem bera meistaragráðu frá Microsoft (Microsoft Certified Master) í Active Directory og Messaging.

Eina Microsoft og Amazon (AWS) vottaða fræðslufyrirtækið á Íslandi

Við viljum vekja athygli á því að Promennt er eina fræðslufyrirtækið á Íslandi sem er með sérstaka vottun fræðsluaðila frá Microsoft og Amazon Web Services, en til þess að öðlast slíka viðurkenningu þarf að uppfylla mjög ströng gæðaskilyrði bæði Microsoft og Amazon. Þar má t.d. nefna sérstaklega öflugan vélbúnað, sérsniðið vottað námsefni, úrvals aðstöðu og kennara með svokallaðar MCT gráður (Microsoft Certified Trainer).

Viðfangsefni

Undirbúningur: Námstækni 10 kennslustd.

Áður en námsbrautin hefst verður nemendum kennd námstækni með aðstoð skýjalausnarinnar Microsoft Office 365 og hljóta nemendur þjálfun í aðferðum sem auðvelda námsmanninum vinnuna meðan á námi stendur. Nemendur læra að nýta Office 365 við skipulagningu námsins, teymisvinnu og samvinnu almennt. 

1. hluti: Búnaður, þjónusta og öryggi ► 50 kennslustd.

Í fyrsta hluta námsbrautarinnar er farið yfir grunnatriði vélbúnaðar og netkerfa og er stuðst við kennsluefni sem ætlað er til CompTIA A+ og Network+ vottunar. Sérstök áhersla er lögð á þjónustuþætti upplýsingatæknigeirans, samskipti við viðskiptavini og öryggismál. Þarna öðlast nemendurgóðan skilning á virkni tölvunnar, bæði hvað varðar vélbúnaðinn (A+ Core Hardware) og ýmis stýrikerfi (A+ OS Technologies). A+ þekking er mjög góð undirstaða fyrir þá sem sinna viðhaldi og kerfisstjórn tölvubúnaðar hjá fyrirtækjum og stofnunum. Þar að auki öðlast nemendur grunnfærni í vinnu með netkerfi (Network+) sem er nauðsynleg undirstaða fyrir síðari einingar framabrautarinnar.

2. Hluti: CCNA (Cisco Certified Network Associate) 130 kennslustd.

Annar hlutinn heitir CCNA og er skammstöfun fyrir Cisco Certified Network Associate. CCNA alþjóðlega prófgráðan er talin ein sterkasta gráðan í upplýsingatækni sem völ er á. Að þessum hluta loknum eiga nemendur m.a. að geta sett upp tölvunet og vitað hvernig þau eru uppbyggð, skilið og skilgreint samskiptastaðla, sett upp einfalda routera, bilanagreint í einföldum netum ofl. Meira um CCNA

3. hluti: Verkefnadagar/Lokaverkefni fyrri annar  30 kennslustd.

Fyrri önn lýkur með lokaverkefni sem tekur á því helsta sem farið hefur verið í á önninni. Að lokinni fyrstu önninni (fyrsta til þriðja hluta) hafa nemendur öðlast yfirgripsmikla þekkingu í stýringu netkerfa og þar með uppbyggingu á nútíma tölvunetum og þeim tækjum sem notuð eru í samskiptum á nær- og víðnetum. 

4. hluti: MCSA 155 kennslustd.

Fjórði hluti Framabrautar-Kerfisstjórnun er samsettur úr þremur einingum sem byggjast á þremur MCTS gráðum; 

 • Installation, Storage, and Compute with Windows Server►
 • Networking with Windows Server►
 • Identity with Windows Server►

Saman veita þessar gráður þátttakendum vottunina MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate). Meira um MCSA ►


5. hluti: Skýjaþjónustur 100 kennslustd.

Fimmti hluti námsbrautarinnar tekur á skýjalausnum frá bæði Microsoft og Amazon.

 • Microsoft Office 365
  • Nemendur öðlast þekkingu á Office 365 umhverfinu og öllu sem tengist innleiðingu, samþættingu og rekstri þessarar skýjalausnar frá Microsoft. Þá er farið í samþættingu á staðbundnum kerfum við Office 365 ásamt vöktun og bilanagreiningu.
 • Microsoft Azure
  • Farið verður yfir helstu þætti skýjalausnarinnar Microsoft Azure. Nemendur öðlast þekkingu á því hvernig stjórna eigi áskriftum, þjónustum, sýndarvélum, gagnasvæðum og sýndarnetum. Enn frekar læra nemendur hvernig eigi að afrita og miðla gögnum, stjórna netumferð, tengja staðarnetið við skýið, setja upp Azure AD og öruggt aðgengi ásamt eftirliti á Azure uppsetningunni.
 • Amazon Web Services
  • Þessi námshluti er byggður á námskeiði Amazon Web Services Technical Essentials þar sem markmiðið er að nemendur kynnist AWS vörum, þjónustum og algengum lausnum. Enn frekar munu nemendur öðlast hæfni í að geta greint AWS þjónustur til að geta tekið upplýstar ákvarðanir um þær lausnir sem AWS bjóða upp á.

6. hluti: Verkefnadagar/lokaverkefni seinni annar 30 kennslustd.

Þegar komið er út á vinnumarkaðinn er mikilvægt að hafa hagnýta reynslu af viðfangsefninu. Í lok námsbrautarinnar er lagt fyrir nemendur yfirgripsmikið lokaverkefni þar sem tekið er fyrir það helsta sem farið hefur verið yfir í náminu.

Námsmat

Lokaverkefni er lagt fyrir nemendur bæði í lok fyrri og seinni annar.

Tímasetningar kennslu

 • Síðdegishópur: Kennt er á mánudögum og miðvikudögum kl. 13:00-16:30 og valda laugardaga að auki frá kl. 9-16 (að meðaltali einu sinni í mánuði). 
 • Kvöldhópur: Kennt er á þriðjudögum og fimmtudögum kl. 17:30-21:00 og valda laugardaga að auki frá kl. 9-16 (að meðaltali einu sinni í mánuði). 

Verð og fjármögnun (námslán, styrkir ofl.)

Verð fyrir námsbrautina er 1.199.000 kr. og eru þá innifalin 8 alþjóðleg próf. Kjósi nemandi að sleppa að greiða fyrir prófin fyrirfram er verðið fyrir námsbrautina 999.000 kr. Við hvetjum nemendur eindregið til að taka prófapakkann með frá upphafi og taka prófin jafnóðum í náminu.

Ýmsar leiðir eru í boði til fjármögnunar á námsbrautinni og má þar nefna m.a. raðgreiðslur, styrkir frá stéttarfélögum, styrkir fyrir atvinnuleitendur ofl. Einnig geta þátttakendur námsbrauta athugað með lán hjá sínum viðskiptabönkum.  

Staðnám eða fjarkennsla í beinni - þitt er valið!

Þetta námskeið er kennt hjá okkur í Skeifunni en athugið að einnig er hægt að taka þátt í fjarkennslu í beinni útsendingu. Það þýðir einfaldlega að þú getur tekið þátt í kennslustundinni algjörlega óháð staðsetningu. Hvort sem þú býrð á höfuðborgarsvæðinu og hefur ekki tök á að mæta í kennslustofuna, úti á landi eða erlendis, það skiptir ekki máli.

Við viljum vekja sérstaklega athygli á að hægt er að stunda bæði staðnám og fjarnám á sama námskeiðinu, þ.e. mæta stundum á staðinn og stundum vera á línunni, allt eftir því hvað hentar hverjum nemanda.

FræðsluskýiðNÝTT: nú fá nemendur upptökur af öllum kennslustundum í Fræðsluskýi Promennt. Þetta veitir frábæran stuðning við námið sem mun gagnast nemendum sérlega vel hvort sem námið er stundað í fjarkennslu eða í staðnámi.

Kynntu þér nánari upplýsingar um fjarkennsluna í beinni 

 

Vinsamlegast athugið að dagsetningar eru birtar með fyrirvara um að lágmarksþátttaka náist á námskeiðið.

 

Flokkur Dags. Dagar Tími Verð