Bókhald - grunnur

 • "Frábært að geta bara verið heima og lært í gengum netið"
  "Það var líka svo gott að geta nýtt sér sveigjanleikan í mætingu eins og t.d. fyrir mig þar sem ég er í vaktavinnu. Ekkert mál að svissa á milli morgun og kvöldtíma eftir því hvað hentaði minni vinnu."
  Sólveig Pétursdóttir (Bókhald-grunnur + Excel)
 • Morgunhópur

  Dags. 30. sep '24 - 22. nóv '24
  Dagar mán, mið, fös
  Tími 08:30-12:00
  Lengd 126 std. - 24 skipti
  Verð 279.000 kr.
 • Kvöldhópur

  Dags. 30. sep '24 - 23. nóv '24
  Dagar mán, mið, lau
  Tími 17:30-21:00 (lau 09:00-12:30)
  Lengd 216 std. - 24 skipti
  Verð 279.000 kr.
 • Rafræn námskeið í Fræðsluskýi Promennt

  Nánari upplýsingar þegar komið er inn á skráningarsíðu

Bókhald grunnur er bókhaldsnámskeið fyrir byrjendur. Þetta er hagnýtt og hnitmiðað nám fyrir þá sem hafa hug á að starfa við bókhald. Uppbygging námsins miðast við nemendur með grunnþekkingu í tölvum og Excel forritinu. Námið hentar einnig einstaklingum sem vilja vera sjálfbjarga með bókhaldið sitt í eigin rekstri. Mælt er með að taka eigin tölvu með í námskeiðið.

Markmið

Að loknu námskeiði á þátttakandi að geta:

 • gert grein fyrir grundvallarhugtökum tvíhliða bókhalds.
 • notað þá leikni sem hann hefur öðlast á námskeiðinu til færa einfaldar dagbókarfærslur:
  • færi aukningu á eignum debet og minnkun kredit á eignareikninga.
  • færi aukningu á skuldum kredit og minnkun debet á skuldareikninga.
  • færi gjöld debet á gjaldareikninga og tekjur kredit á tekjureikninga.
  • færi innskatt fyrir gjaldareikninga og útskatt fyrir tekjureikninga.
  • færi reikningsviðskipti í viðskiptamanna- og lánardrottnabók.
 • reiknað út laun og launatengd gjöld og fyllt út eyðublöð tengdum þeim.
 • stemmt af dagbók með prófjöfnuði.
 • notað algengustu flutningsskilmála (FOB og CIF).
 • gert leiðréttingarfærslur.
 • gert grein fyrir mismuni á inn- og útskatti.
 • nefnt helstu vöru- og þjónustuflokka sem bera 11% virðisaukaskatt.
 • nefnt af hvaða aðföngum er ekki heimilt að færa innskatt.
 • fært inn niðurstöður úr efnahagsreikningi frá fyrra tímabili.
 • fært inn niðurstöður úr prófjöfnuði úr dagbókum þeirra mánaða sem verið er að gera upp.
 • gert upp upp birgðir og fært á efnahag og mismun á innkaupsverð seldra vara.
 • reiknað út og fært fyrningu og afskriftir eigna.
 • gert upp inn- og útskatt og fært á uppgjörsreikning vsk ásamt því að gera vsk skýrslu.
 • fært gjöld og tekjur á rekstrarreikning og hagnað eða tap yfir á eigið fé.
 • gert upp og stemmt af efnahagsreikning.
 • gert grein fyrir bókhaldshringrásinni og tengslum ýmissa reikninga.

Viðfangsefni

Helstu kennslugreinar: 

 • Excel upprifjun fyrir bókhald grunn
 • Verslunarreikningur - upprifjun og æfingar
  • Rifjuð er upp einföld talnameðferð s.s. almenn brot, tugabrot, jöfnur og hlutföll. Helstu vaxtaformúlur kynntar og æfingadæmi reiknuð, einnig eru helstu vaxtahugtök útskýrð með dæmum og æfingum. Vísitölur og verðtryggingar eru kynntar og meðferð þeirra útskýrð. Raðgreiðslur greiðslukorta. 
 • Virðisaukaskattur - reglur, skil og öll meðferð vsk
  • Farið yfir allar helstu reglur um vsk. útreikning og útfyllingu skilagreina. Farið yfir hvað telst vsk.skyldur kostnaður og hvað ekki, helstu undanþágur ofl.
 • Bókhaldsgrunnur og handfært bókhald
  • Áður en farið er í tölvubókhaldið verður að læra grunnatriðin. Kennd er undirstaða bókhalds þar sem helstu reikningar eru teknir fyrir og verkefni færð í dagbók. Afstemming með prófjöfnuði. Gerð einfalds rekstrar og efnahagsreiknings. Lestur ársreikninga og lykiltölur.
 • Tölvubókhald
  • Áður en farið er í tölvubókhaldið verður að læra grunnatriðin. Kennd er undirstaða bókhalds þar sem helstu reikningar eru teknir fyrir og verkefni færð í dagbók. Afstemming með prófjöfnuði. Kynnt eru innkaupa- og sölukerfið.  Gerð einfalds rekstrar og efnahagsreiknings. Lestur ársreikninga og lykiltölur. Aðalmarkmið er að þjálfa fólk til starfa við tölvubókhald í DK og kenna meðferð bókhaldsgagna í DK. Kennt er á nýjustu útgáfuna af DK.

Kennsluaðferðir

Kennsla byggir á fyrirlestrum og verklegum æfingum og fá þátttakendur hagnýt verkefni í tengslum við innihald náms. Áhersla er lögð á sjálfstæða vinnu þátttakenda undir stjórn kennara. Í tölvubókhaldinu er notað námsefni með raunverulegum fylgiskjölum í bókhaldsmöppu og eru þau merkt og færð með tilheyrandi uppgjöri og útskriftum. Öll námsgögn eru rafræn.

Námsmat

Ekki eru lögð fyrir formleg próf en mikil áhersla er lögð á að leiðbeinandi og þátttakendur fari sem oftast yfir það sem hefur áunnist til að ýta undir stöðugar framfarir.

Staðnám eða fjarkennsla í beinni - þitt er valið!

Þetta námskeið er kennt hjá okkur í Skeifunni en athugið að einnig er hægt að taka þátt í fjarkennslu í beinni útsendingu. Það þýðir einfaldlega að þú getur tekið þátt í kennslustundinni algjörlega óháð staðsetningu. Hvort sem þú býrð á höfuðborgarsvæðinu og hefur ekki tök á að mæta í kennslustofuna, úti á landi eða erlendis, það skiptir ekki máli.

Við viljum vekja sérstaklega athygli á að hægt er að stunda bæði staðnám og fjarnám á sama námskeiðinu, þ.e. mæta stundum á staðinn og stundum vera á línunni, allt eftir því hvað hentar hverjum nemanda.

Kynntu þér nánari upplýsingar um fjarkennsluna í beinni ►

Mikilvægar upplýsingar

Greiðslur: Bjóðum upp á VISA/MasterCard staðgreiðslulán til allt að 36 mánaða. Einnig bjóðum við nú upp á vaxtalausar léttgreiðslur í allt að 6 mánuði.
Styrkir: Flest stéttarfélög/fræðslusjóðir/Vinnumálstofnun niðurgreiða námskeið hjá Promennt. Styrkurinn fer eftir rétt hvers og eins og getur numið allt að 90% (hafa ber í huga að þetta er þó misjafnt eftir stéttarfélögum/fræðslusjóðum).
►Vinsamlegast athugið að dagsetningar eru birtar með fyrirvara um að lágmarksþátttaka náist á námskeiðið.

Flokkur Dags. Dagar Tími Verð