Tollmiðlaranámskeið

Promennt, í samstarfi við Tollskóla ríkisins, stendur fyrir námskeiði fyrir tollmiðlara um ýmis atriði er lúta að samskiptum við tollayfirvöld samkvæmt 15. gr. reglugerðar 345/2006. Í 4. tl. 2. mgr. 48. gr. tollalaga nr. 88/2005 kemur fram að starfsmenn tollmiðlara, sem annast gerð tollskýrslna og samskipti við tollyfirvöld vegna þeirra, skulu hafa sótt námskeiðið til þess að öðlast fullnægjandi þekkingu á lögum og reglum sem gilda um tollmeðferð vara. 

Námskeiðslýsing

Promennt, í samstarfi við Tollskóla ríkisins, stendur fyrir námskeiði fyrir tollmiðlara um ýmis atriði er lúta að samskiptum við tollayfirvöld samkvæmt 15. gr. reglugerðar 345/2006. Í 4. tl. 2. mgr. 48. gr. tollalaga nr. 88/2005 kemur fram að starfsmenn tollmiðlara, sem annast gerð tollskýrslna og samskipti við tollyfirvöld vegna þeirra, skulu hafa sótt námskeiðið til þess að öðlast fullnægjandi þekkingu á lögum og reglum sem gilda um tollmeðferð vara. Á námskeiðinu er boðið upp á nám í tollflokkun, tollskýrslugerð, meðferð ótollafgreiddrar vöru, ábyrgð á greiðslu aðflutningsgjalda og upplýsingum sem veittar eru tollyfirvöldum, og reglum um greiðslufrest aðflutningsgjalda. Einnig taka ákvæði 47.–50. gr. tollalaga nr. 88/2005 til starfsemi tollmiðlara og 4. kafli reglugerðar nr. 1100/2006 um vörslu og tollmeðferð vöru.

Kennsla fer fram í formi fyrirlestra auk þess sem þátttakendur vinna verkefni til þjálfunar í einstökum þáttum, í kennslustundum eða sem heimaverkefni. Kennsla er í höndum starfandi sérfræðingar hjá Skattinum-Tollgæslu Íslands.

Miðað er við að mæting sé að lágmarki 90% í öllum námsþáttum til að þátttakendur teljist hafa lokið námskeiðinu.

Námskeiðið 100 kennslustundir.

Tímasetningar kennslu

Kennt er fjórum sinnum í viku, frá mánudegi til fimmtudags, kl 12:20-16:00.

Kennslugögn

Lög og reglugerðir, fyrirlestrar, glærur og annað efni frá kennara.

Staðnám eða Fjarkennsla í beinni - þitt er valið!

Þetta námskeið er kennt hjá okkur í Skeifunni en athugið að einnig er hægt að taka þátt í Fjarkennslu í beinni útsendingu. Það þýðir einfaldlega að þú getur tekið þátt í kennslustundinni algjörlega óháð staðsetningu, hvort sem þú býrð á höfuðborgarsvæðinu og hefur ekki tök á að mæta í kennslustofuna, úti á landi eða erlendis, það skiptir ekki máli.

Við viljum vekja sérstaklega athygli á að hægt er að stunda bæði staðnám og fjarnám á sama námskeiðinu, þ.e. mæta stundum á staðinn og stundum vera á línunni, allt eftir því hvað hentar hverjum nemanda.

Kynntu þér nánari upplýsingar um Fjarkennsluna í beinni

Nemendur fá upptökur af öllum kennslustundum inn á teymið sitt í Microsoft Teams. Þetta veitir frábæran stuðning við námið sem mun gagnast nemendum sérlega vel hvort sem námið er stundað í Fjarkennslu í beinni eða í staðnámi.

Mikilvægar upplýsingar

Greiðslur: Bjóðum upp á VISA/MasterCard staðgreiðslulán til allt að 36 mánaða. Einnig bjóðum við nú upp á vaxtalausar léttgreiðslur í allt að 6 mánuði.
Styrkir: Flest stéttarfélög/fræðslusjóðir/Vinnumálastofnun niðurgreiða námskeið hjá Promennt. Styrkurinn fer eftir rétt hvers og eins og getur numið allt að 90% (hafa ber í huga að þetta er þó misjafnt eftir stéttarfélögum/fræðslusjóðum).
►Vinsamlegast athugið að dagsetningar eru birtar með fyrirvara um að lágmarksþátttaka náist á námskeiðið.