Viðurkenndur bókari - loka hluti

 • Kvöldhópur

  Dags. 10. ágú '23 - 25. nóv '22
  Dagar fim-lau
  Tími 16:30-19:30 (lau 09:00-13:00)
  Lengd 165 std. - 36 skipti
  Verð 279.000 kr.

Hefur þú áhuga á að vinna við bókhald og fara alla leið og öðlast réttindi sem VIÐURKENNDUR BÓKARI?

Námsbrautin Viðurkenndur bókari er öflugt nám fyrir þá sem vilja skapa sér sterkari stöðu á vinnumarkaði með aukinni menntun og stefna á próf til viðurkennds bókara á vegum Menningar- og Viðskiptaráðuneytis um bókhald (skv. 43. grein laga nr. 145/1994).  

 

Kennsla fer fram bæði í formi fyrirlestra og verklegra æfinga og vekjum við sérstaka athygli á því að þetta nám er í boði í fjarkennslu í beinni og þar að auki fá nemendur nú aðgang að upptökum frá öllum kennslustundum. Um lotukennslu er að ræða, þ.e kennt u.þ.b. tvær til þrjár helgar í mánuði, en engin mætingarskylda er á námskeiðið. 

Markmið

Markmiðið með þessu geysiöfluga námi er að nemendur öðlist þá þekkingu og hæfni sem þarf til að verða vel undirbúnir fyrir próf til viðurkenningar bókara á vegum Menningar- og Viðskiptaráðuneytisins. 

Í lok námsins hefur þátttakandi: 

Öðlast hæfni til að taka próf til viðurkenningar bókara á vegum Menningar- og Viðskiptaráðuneyti skv. 43.grein laga nr. 145/1994 um bókhald.

Fyrir hverja?

Um er að ræða mjög gagnlegt og áhugavert nám sem gerir miklar kröfur til nemenda. Þetta nám hentar þeim sem vilja skapa sér sterkari stöðu á vinnumarkaði með aukinni menntun og hafa áhuga á að ná frama á sviðum bókhalds-, fjármála- og hagdeilda fyrirtækja og stofnana og styrkja kunnáttu sína. 

Þátttakendur þurfa að hafa góða almenna tölvukunnáttu, hafa reynslu af bókhaldsstörfum og/eða lokið grunnnámi í bókhaldi (Bókhald grunnur og Bókaranám fyrir lengra komna).

Viðfangsefni námskeiðs

Námið er mjög góður undirbúningur fyrir próf til viðurkenningar bókara á vegum Menningar- og Viðskiptaráðuneytis um bókhald (skv. 43. grein laga nr. 145/1994).  Ath. að prófið, sem er í þremur hlutum og haldið er á haustin, er alfarið á vegum ráðuneytisins og er prófgjald greitt sérstaklega og auglýst af ráðuneytinu. 

 
Námið skiptist í eftirfarandi hluta:
 • Reikningshald
 • Upplýsingatækni
 • Skattskil

1. HLUTI: Reikningshald

Markmið námshlutans er að auka skilning nemenda á meginreglum reikningshalds og því lagaumhverfi sem bókhald og reikningsskil byggja á.

Helstu viðfangsefni:

 • Eðli tvíhliða bókhalds: Debet, kredit, bókhaldsreikningar, dagbók, aðalbók, undirbækur og prófjöfnuður.
 • Grundvallarhugtök, grunnreglur og forsendur. 
 • Ýmis tækniatriði er varða reikningsskil.
 • Greining ársreikninga með aðstoð kennitalna.
 • Lög um bókhald, lög um ársreikninga, reglugerð um innihald og framsetningu ársreikninga.

2. HLUTI: Upplýsingatækni

Markmið námshlutans er að efla skilning á grunnatriðum innra eftirlits og öryggis á upplýsingakerfum ásamt því að efla kunnáttu á noktun töflureiknis (Excel).

Helstu viðfangsefni:

 • Upplýsingakerfi og öryggi í upplýsingatækni.
 • Töflureiknir (Excel):
  • prófjöfnuður
  • uppsetning ársreikninga
  • fyrningartafla, afstemmingarskjal tryggingagjalds og virðisaukaskatts
  • reglugerð um rafrænt bókhald

3. HLUTI: Skattskil
Markmið námshlutans er að auka þekkingu nemenda á skattalögum og reglum um skattlagningu fyrirtækja og einstaklinga.

Viðfangsefni:

 • Helstu atriði laga um tekjuskatt, laga og reglna um virðisaukaskatt: skattskyldar tekjur, A, B og C tekjur, frádráttarliðir, söluhagnaður, fyrningarreglur, tekjuskattstofn.
 • Útfylling skattframtals einstaklinga og lítilla fyrirtækja, uppgjör virðisaukaskatts og vörsluskatta, samskipti við RSK, kæruleiðir til yfirskattanefndar.
 • Frjáls og sérstök skráning virðisaukaskattsskyldra aðila.
 • Munurinn á reiknuðum tekjuskatti og gjaldfærðum, frestaður tekjuskattur/skattinneign (meginatriði).
 • Fyrirtækjaskrá RSK, helstu félagaform (hf., ehf., sf. og slf.) og mismunandi ábyrgð hluthafa/eigenda, reglur um arðgreiðslur/úthlutun á eigin fé.

Sjá nánari lýsingu og hæfniviðmið hér►

Námsmat

Að loknum hverjum hluta námsins geta nemendur þreytt próf á vegum ráðuneytisins til að öðlast réttindi sem viðurkenndur bókari (þrjú próf).

Kennslufyrirkomulag

Staðnám og/eða fjarkennsla í beinni - þitt er valið!

Námskeiðið er að jafnaði kennt að jafnaði tvær til þrjár lotur á mánuði; á fimmtudögum, föstudögum kl 16:30-19:30 og á laugardögum kl 9:00-12:30 (ath. með fyrirvara um breytingar). Athugið að námskeiðið er einungis kennt í fjarkennslu í beinni útsendingu. Allar kennslustundir eru teknar upp.

Kennsla fer fram bæði í formi fyrirlestra og verklegra æfinga. Að taka þátt í fjarkennslu í beinni útsendingu þýðir einfaldlega að þú getur tekið þátt í kennslustundinni algjörlega óháð staðsetningu. Hvort sem þú býrð á höfuðborgarsvæðinu, úti á landi eða erlendis, það skiptir ekki máli. 

Kynntu þér nánari upplýsingar um fjarkennsluna í beinni ►

Annað

Greiðslur: Hægt er að greiða með Netgíró (staðgreiðsla eða drefing). Við bjóðum upp einnig upp á VISA/MasterCard staðgreiðslulán til allt að 36 mánaða og vaxtalausar léttgreiðslur í allt að 6 mánuði.
Styrkir: Flest stéttarfélög og fagfélög styrkja félagsmenn sína myndarlega til náms hjá okkur. Kannaðu rétt þinn hjá þínu félagi. 

Vakin er athygli á því að framhaldsskólum er í sjálfsvald sett hvernig þeir meta námið. 

*Í ágúst og nóvember er kennt tvær helgar í röð.

Vinsamlegast athugið að dagsetningar eru birtar með fyrirvara um að lágmarksþátttaka náist á námskeiðið.

Dags. Dagar Tími Verð
10.08. 2023 fim-lau 16:30-19:30 (lau 09:00-13:00) 279.000 kr. Skráning / Registration