DK fjárhagsbókhald fyrir byrjendur

 • Kvöldhópur

  Dags. 11. mar '24 - 9. apr '24
  Dagar mán, mið, lau
  Tími 17:30-21:00 (lau 09:00-12:30)
  Lengd 47 std. - 9 skipti
  Verð 139.000 kr.
 • Morgunhópur

  Dags. 1. nóv '24 - 11. nóv '24
  Dagar mán, mið, fös
  Tími 08:30-12:00
  Lengd 47 std. - 9 skipti
  Verð 139.000 kr.
 • Kvöldhópur

  Dags. 2. nóv '24 - 23. nóv '24
  Dagar mán, mið, lau
  Tími 17:30-21:00 (lau 09:00-12:30)
  Lengd 47 std. - 9 skipti
  Verð 139.000 kr.
 • Rafræn námskeið í Fræðsluskýi Promennt

  Nánari upplýsingar þegar komið er inn á skráningarsíðu

Námskeiðið hentar þeim sem hafa bókhaldsgrunn til að byggja á eða hafa t.d. lokið bókhaldsáföngum í handfærðu bókhaldi í framhaldsskóla. Markmið er að þjálfa fólk til starfa við tölvubókhald í DK og kenna meðferð bókhaldsgagna í DK. Kennt er á nýjustu útgáfuna af DK. Athugið að námskeiðið er loka hluti námskeiðsins Bókhald - grunnur. Mælt er með að taka eigin tölvu með í námskeiðið.

Markmið

Að loknu námskeiði getur þátttakandi:

 • Stofnað launþega og úbúið launaseðla í launakerfi DK.
 • Gengið hjálparlaust frá fylgiskjölum í möppu, merkta fylgiskjalanúmerum og bókhaldslyklum.
 • Skráð hjálparlaust inn nýja bókhaldslykla og tilgreint tegund fyrir efnahag, rekstur, frátölur, tiltölur og tengt við inn- og útskatt þegar við á.
 • Fært upplýsingar hjálparlaust af bókhaldsfylgiskjölum inn í færslubók og tengt við viðskiptamenn og lánardrottna þegar það á við ásamt því að skrifa út prófunarskýslu og framkvæma villuleit með afmörkunum.
 • Kallað hjálparlaust fram bankayfirlit í DK og stemmt af bókhald miðað við bankayfirlit frá banka. Framkvæmt bakfærslur og leiðréttingar þar sem við á.
 • Skrifað hjálparlaust út helstu skýrslur í fjárhagshluta DK eins og færslubók, prófjöfnuð, dagbækur, hreyfingarlista og bókhaldslykla ásamt því að skrifa út stöðu-/hreyfingalista yfir viðskiptamenn og lánardrottna.
 • Geti hjálparlaust gert mismunandi afmarkanir á bókhaldslykla, tímabil og upphæðir.
 • Geti hjálparlaust flutt gögn úr DK yfir í Excel til frekari vinnslu.
 • Geti stofnað birgðaspjald, gert einfalda innkaupapöntun ásamt því að gefa út sölureikning.

Viðfangsefni

Kennsla byggir á fyrirlestrum og verklegum æfingum. Notað er sérhannað námsefni sem líkist sem mest raunveruleikanum. Fylgiskjöl nokkurra mánaða færð með tilheyrandi uppgjöri og útskriftum. Lögð er áhersla á sjálfstæða vinnu þátttakenda undir stjórn kennara. Helstu viðfangsefni:

 • Undirstaða í launabókhaldi.
 • Undirstaða í meðferð bókhaldsgagna i tölvu
 • Uppbygging bókhaldslykla í tölvu
 • Þjálfun í færslu fylgiskjala skv. bókhaldslyklum.
 • Reikningum fjölgað og færðar flóknari færslur
 • Leiðréttingar og millifærslur
 • Útprentun reikningslista, hreyfingalista. aðalbókar, efnahags- og rekstrareikninga
 • Reiknisjöfnuður
 • Afstemming bókhald
 • Kynning á innkaupa- og sölukerfi

Námsefni

Fylgiskjalamappa og handbók um tölvubókhald. Námsefni er á rafrænu formi. 

Námsmat

Ekki eru lögð fyrir formleg próf en mikil áhersla er lögð á að leiðbeinandi og þátttakendur fari sem oftast yfir það sem hefur áunnist til að ýta undir stöðugar framfarir.

Staðnám eða Fjarkennsla í beinni - þitt er valið!

Þetta námskeið er kennt hjá okkur í Skeifunni en athugið að einnig er hægt að taka þátt í Fjarkennslu í beinni útsendingu. Það þýðir einfaldlega að þú getur tekið þátt í kennslustundinni algjörlega óháð staðsetningu. Hvort sem þú býrð á höfuðborgarsvæðinu og hefur ekki tök á að mæta í kennslustofuna, úti á landi eða erlendis, það skiptir ekki máli.

Við viljum vekja sérstaklega athygli á að hægt er að stunda bæði staðnám og fjarnám á sama námskeiðinu, þ.e. mæta stundum á staðinn og stundum vera á línunni, allt eftir því hvað hentar hverjum nemanda.

Kynntu þér nánari upplýsingar um Fjarkennsluna í beinni 

Mikilvægar upplýsingar

Greiðslur: Bjóðum upp á VISA/MasterCard staðgreiðslulán til allt að 36 mánaða. Einnig bjóðum við nú upp á vaxtalausar léttgreiðslur í allt að 6 mánuði.
Styrkir: Flest stéttarfélög/fræðslusjóðir og Vinnumálastofnun niðurgreiða námskeið hjá Promennt. Styrkurinn fer eftir rétt hvers og eins og getur numið allt að 90% (hafa ber í huga að þetta er þó misjafnt eftir stéttarfélögum/fræðslusjóðum).
►Vinsamlegast athugið að dagsetningar eru birtar með fyrirvara um að lágmarksþátttaka náist á námskeiðið.

Flokkur Dags. Dagar Tími Verð
Staðarnám / Onsite 11.03. 2024 -
09.04. 2024
mán, mið, lau 17:30-21:00 (lau 09:00-12:30) 139.000 kr. Skráning / Registration
Fjarkennsla í beinni / Remote 11.03. 2024 -
09.04. 2024
mán, mið, lau 17:30-21:00 (lau 09:00-12:30) 139.000 kr. Skráning / Registration
Staðarnám / Onsite 01.11. 2024 -
11.11. 2024
mán, mið, fös 08:30-12:00 139.000 kr. Skráning / Registration
Fjarkennsla í beinni / Remote 01.11. 2024 -
11.11. 2024
mán, mið, fös 08:30-12:00 139.000 kr. Skráning / Registration
Staðarnám / Onsite 02.11. 2024 -
23.11. 2024
mán, mið, lau 17:30-21:00 (lau 09:00-12:30) 139.000 kr. Skráning / Registration
Fjarkennsla í beinni / Remote 02.11. 2024 -
23.11. 2024
mán, mið, lau 17:30-21:00 (lau 09:00-12:30) 139.000 kr. Skráning / Registration