Framabraut - Viðurkenndur bókari

 • Morgunhópur

  Dags. 7. feb '22 - 28. nóv '22
  Dagar mán, mið, fös
  Tími 08:30-12:00
  Verð 699.000 kr.
 • Kvöldhópur

  Dags. 7. feb '22 - 28. nóv '22
  Skráningarfrestur 16. júl '22
  Dagar mán, mið, lau
  Tími 17:30-21:00 (lau 09:00-12:30)
  Verð 699.000 kr.
 • Rafræn námskeið í Fræðsluskýi Promennt

  Nánari upplýsingar þegar komið er inn á skráningarsíðu

Námsbrautin Framabraut-Viðurkenndur bókari er sérstaklega öflug námsbraut fyrir þá sem stefna á próf til viðurkenningar bókara en vilja að auki bæta við sig einingum sem er mjög verðmætt að hafa í farteskinu við bókhaldsstörf. Þátttakendur þurfa að hafa góða almenna tölvukunnáttu. 

 

Námsbrautinni samanstendur af eftirfarandi námskeiðum:

 1. Bókhald - grunnur (kennt 7.2.-30.3. 2022)                      
 2. Bókaranám fyrir lengra komna (kennt 4.4.-8.6. 2022)
 3. Skattskil einstaklinga með rekstur (kennt 9.6.-16.6. 2022 - ath. kennt sex skipti í röð frá fimmtudegi til fimmtudags)     
 4. Viðurkenndur bókari - lokahluti (kennt 11.8.-27.11. 2022)           

MindManager með áherslu á verkefnastjórnun er örnámskeið sem fylgir Framabrautinni (MindManager leyfi að verðmæti 35.000 kr. fylgir frítt með) - kennt 25.10.-27.10.2021

*Allar dagsetningar eru birtar með fyrirvara um breytingar.

Markmið

Markmiðið með þessari geysiöflugu námsbraut er að nemendur öðlist þá hæfni sem þarf til að geta skarað fram úr í bókhaldsvinnu og verði vel undirbúnir fyrir próf til Viðurkenningar bókara á vegum Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins. Að auki munu nemendur öðlast góða þekkingu og færni í skattskilum miðuðum að einstaklingum í rekstri.

Í lok námsins hefur þátttakandi: Öðlast hæfni til að taka próf til viðurkenningar bókara á vegum Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins skv. 43. grein laga nr. 145/1994 um bókhald.

Fyrir hverja?

Um er að ræða mjög gagnlega og áhugaverða námsbraut sem gerir miklar kröfur til nemenda. Þetta nám hentar þeim sem vilja skapa sér sterkari stöðu á vinnumarkaði með aukinni menntun og hafa áhuga á að ná frama á sviðum bókhalds-, fjármála- og hagdeilda fyrirtækja og stofnana, styrkja kunnáttu sína eða nota sem grunn fyrir frekara nám. 

Viðfangsefni námsbrautarinnar

1. HLUTI:  Bókhald grunnur

Markmið með fyrsta hluta námsins er að byggja upp góða undirstöðu, þekkingu og grunnþjálfun í bókhaldsvinnu. Kennslan sem fer fram bæði í staðkennslu og fjarkennslu í beinni og byggir að mestu leyti á verklegum æfingum með raunveruleg bókhaldsskjöl.  

Helstu viðfangsefni eru þessi:

 • Verslunarreikningur, VSK reglur og skýrslur
 • Bókhaldsgrunnur
 • Tölvubókhald

Upprifjun í Excel - valkvætt aukanámskeið.

2. HLUTI: Bókaranám fyrir lengra komna

Kennslan fer fram bæði í staðkennslu og fjarkennslu í beinni og byggir að mestu leyti á verklegum æfingum með raunhæfum verkefnum.  

Helstu viðfangsefni eru þessi:

 • Excel fyrir bókara
 • Fjárhagsbókhald, upprifjun og flóknar færslur
 • Vsk. uppgjör og leiðréttingarskýrslur
 • Launabókhald, útreikningur launa, lífeyrissjóður og skattur
 • Launamiðar, launaframtal og skil til skatts
 • Afstemmingar, lokafærslur og skil á bókhaldi til endurskoðenda
 • Uppsetning rekstrar- og efnahagsreikninga
 • Lestur ársreikninga
 • Fyrningar
 • Inngangur að reikningshaldi

3. HLUTI: Skattskil einstaklinga með rekstur

Tekin verða fyrir helstu atriði er varða skattskil einstaklinga með atvinnurekstur, s.s. staðgreiðslu, tekjuskráningu, reikningaútgáfu, rekstrarkostnað og virðisaukaskatt (inn og  útskatt), skattskyldu og undanþágu. Fjallað verður um algengustu félgaformin (hlutafélög, einkahlutafélög, samlagsfélög og sameignarfélög)  og mismunandi ábyrgðir hluthafa / eigenda.  Einnig verður tekið fyrir lög um tekjuskatt, útfylling skattframtala einstaklinga og lögaðila, skattskyldar tekjur og tekjuskattstofn, helstu frádráttarliðir ásamt samskiptum við RSK.  Verklegar æfingar í útfyllingu skattskýrslna fyrir einstaklinga með rekstur.

Kennslan fer fram bæði í staðkennslu og fjarkennslu í beinni og byggir að mestu leyti á verklegum æfingum með raunhæfum verkefnum.

4. HLUTI: Viðurkenndur bókari - Lokahluti

Síðast hluti námsins er lokahnykkurinn í undirbúningi fyrir próf til viðurkenningar bókara á vegum Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins um bókhald (skv. 43. grein laga nr. 145/1994).  Ath. að prófið er í þremur hlutum og er haldið á haustin og er á vegum ráðuneytisins og er prófgjald greitt sérstaklega og auglýst af ráðuneytinu. 
 
Þessi hluti námsins skiptist í þrjá hluta:
 • Reikningshald
 • Upplýsingatækni
 • Skattskil

Þessi hluti námsins hefst í ágúst 2022 og lýkur í desember 2022. Kennt er að jafnaði tvær til þrjár lotur á mánuði; á fimmtudögum, föstudögum kl 16:30-19:30 og á laugardögum kl 9:00-12:30 (ath. með fyrirvara um breytingar). Athugið að námskeiðið er einungis kennt í fjarkennslu í beinni útsendingu. Allar kennslustundir eru teknar upp. Sjá nánar hér: https://www.promennt.is/is/namsleidir/bokhalds-og-skrifstofunam/vidurkenndur-bokari-1

 

MindManager með áherslu á verkefnastjórnun

Námskeið í MindManager fylgir með Framabraut - Viðurkenndur bókari. Í námskeiðinu er fjallað er um helstu notkunarmöguleika á MindManager hugbúnaðinum. MindManager byggir á aðferðafræði hugkorta og nýtist vel við hverskonar skipulag eða hugarflugsvinnu þar sem hugbúnaðurinn heldur utan um flæði upplýsinga á myndrænan hátt. Í námskeiðinu er farið yfir skipulagningu verkefna, meðhöndlun og innsetningu upplýsinga. Einnig eru kenndar flóknari aðgerðir forritsins, s.s. að vinna með hugarkort og að flytja gögn inn og út úr MindManager í önnur kerfi. Jafnframt munu þátttakendur fá tækifæri til að prófa sig áfram með aðgerðir sem munu nýtast þeim við störf sín, þá útreikning á verði og tíma. Kennslan sem fer fram bæði í staðkennslu og fjarkennslu í beinni. MindManager leyfi fylgir með.

Námsmat

 • Bókhald - grunnur, Bókaranám fyrir lengra komna og Skattskil einstaklinga með rekstur: Verkefni er lagt fyrir nemendur eftir að námseiningunni Bókaranám fyrir lengra komna er lokið (hópverkefni). Annars eru ekki lögð fyrir formleg próf en mikil áhersla er lögð á að leiðbeinandi og þátttakendur fari sem oftast yfir það sem hefur áunnist til að ýta undir stöðugar framfarir.
 • Viðurkenndur bókari - loka hluti: Þátttakendur þurfa að þreyta þrískipt próf til að öðlast réttindi sem viðurkenndur bókari.

Staðnám eða Fjarkennsla í beinni - þitt er valið!

Þetta námskeið er kennt hjá okkur í Skeifunni en athugið að einnig er hægt að taka þátt í fjarkennslu í beinni útsendingu. Það þýðir einfaldlega að þú getur tekið þátt í kennslustundinni algjörlega óháð staðsetningu. Hvort sem þú býrð á höfuðborgarsvæðinu og hefur ekki tök á að mæta í kennslustofuna, úti á landi eða erlendis, það skiptir ekki máli.Við viljum vekja sérstaklega athygli á að hægt er að stunda bæði staðnám og fjarnám á sama námskeiðinu, þ.e. mæta stundum á staðinn og stundum vera á línunni*, allt eftir því hvað hentar hverjum nemanda.

*Lokahlutinn er einungis í Fjarkennslu í beinni

 

Kynntu þér nánari upplýsingar um fjarkennsluna í beinni 

Annað

Greiðslur: Bjóðum upp á VISA/MasterCard staðgreiðslulán til allt að 36 mánaða. Einnig bjóðum við nú upp á vaxtalausar léttgreiðslur í allt að 6 mánuði.
Styrkir: Flest stéttarfélög/fræðslusjóðir niðurgreiða námskeið hjá Promennt. Styrkurinn fer eftir rétt hvers og eins og getur numið allt að 90% (hafa ber í huga að þetta er þó misjafnt eftir stéttarfélögum/fræðslusjóðum).
►Vinsamlegast athugið að dagsetningar eru birtar með fyrirvara um að lágmarksþátttaka náist á námskeiðið.

 

Flokkur Dags. Dagar Tími Verð
Staðarnám / Onsite 07.02. 2022 -
28.11. 2022
mán, mið, fös 08:30-12:00 699.000 kr. Skráning / Registration
Fjarkennsla í beinni / Remote 07.02. 2022 -
28.11. 2022
mán, mið, fös 08:30-12:00 699.000 kr. Skráning / Registration
Staðarnám / Onsite 07.02. 2022 -
28.11. 2022
mán, mið, lau 17:30-21:00 (lau 09:00-12:30) 699.000 kr. Skráning / Registration
Fjarkennsla í beinni / Remote 07.02. 2022 -
28.11. 2022
mán, mið, lau 17:30-21:00 (lau 09:00-12:30) 699.000 kr. Skráning / Registration