Framabraut - Viðurkenndur bókari

Námsbrautin Framabraut-Viðurkenndur bókari er sérstaklega öflug námsbraut fyrir þá sem stefna á próf til viðurkenningar bókara en vilja að auki bæta við sig einingum sem er mjög verðmætt að hafa í farteskinu við bókhaldsstörf. Promennt er í góðum tengslum við atvinnulífið og er nemendum reglulega boðið að taka þátt í viðburðum á vegum helstu bókhaldsfyrirtækja og endurskoðunarskrifstofa á meðan námi stendur. Mælt er með að nota eigin tölvu í náminu.

 

Námsbrautinni samanstendur af eftirfarandi námskeiðum:

 1. Bókhald - grunnur (kennt 6.2.- 31.3. 2023)                      
 2. Bókaranám fyrir lengra komna (kennt 14.4. - 6.6. 2023)
 3. Skattskil einstaklinga með rekstur (kennt 7.6.- 15.6. 2023)     
 4. Viðurkenndur bókari - lokahluti (kennt 10.8. - 25.11. 2023)           

*Allar dagsetningar eru birtar með fyrirvara um breytingar.

Markmið

Markmiðið með þessari geysiöflugu námsbraut er að nemendur öðlist þá hæfni sem þarf til að geta skarað fram úr í bókhaldsvinnu og verði vel undirbúnir fyrir próf til Viðurkenningar bókara á vegum Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins. Að auki munu nemendur öðlast góða þekkingu og færni í skattskilum miðuðum að einstaklingum í rekstri.

Í lok námsins hefur þátttakandi: Öðlast hæfni til að taka próf til viðurkenningar bókara á vegum Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins skv. 43. grein laga nr. 145/1994 um bókhald.

Fyrir hverja?

Um er að ræða mjög gagnlega og áhugaverða námsbraut sem gerir miklar kröfur til nemenda. Þetta nám hentar þeim sem vilja skapa sér sterkari stöðu á vinnumarkaði með aukinni menntun og hafa áhuga á að ná frama á sviðum bókhalds-, fjármála- og hagdeilda fyrirtækja og stofnana, styrkja kunnáttu sína eða nota sem grunn fyrir frekara nám.   Þátttakendur þurfa að hafa góða almenna tölvukunnáttu.

Viðfangsefni námsbrautarinnar

1. HLUTI:  Bókhald grunnur

Markmið með fyrsta hluta námsins er að byggja upp góða undirstöðu, þekkingu og grunnþjálfun í bókhaldsvinnu. Kennslan sem fer fram bæði í staðkennslu og fjarkennslu í beinni og byggir að mestu leyti á verklegum æfingum með raunveruleg bókhaldsskjöl.  

Helstu viðfangsefni eru þessi:

 • Verslunarreikningur, VSK reglur og skýrslur
 • Bókhaldsgrunnur
 • Tölvubókhald

Upprifjun í Excel - valkvætt aukanámskeið.

2. HLUTI: Bókaranám fyrir lengra komna

Kennslan fer fram bæði í staðkennslu og fjarkennslu í beinni og byggir að mestu leyti á verklegum æfingum með raunhæfum verkefnum.  

Helstu viðfangsefni eru þessi:

 • Excel fyrir bókara
 • Fjárhagsbókhald, upprifjun og flóknar færslur
 • Vsk. uppgjör og leiðréttingarskýrslur
 • Launabókhald, útreikningur launa, lífeyrissjóður og skattur
 • Launamiðar, launaframtal og skil til skatts
 • Afstemmingar, lokafærslur og skil á bókhaldi til endurskoðenda
 • Uppsetning rekstrar- og efnahagsreikninga
 • Lestur ársreikninga
 • Fyrningar
 • Inngangur að reikningshaldi

3. HLUTI: Skattskil einstaklinga með rekstur

Tekin verða fyrir helstu atriði er varða skattskil einstaklinga með atvinnurekstur, s.s. staðgreiðslu, tekjuskráningu, reikningaútgáfu, rekstrarkostnað og virðisaukaskatt (inn og  útskatt), skattskyldu og undanþágu. Fjallað verður um algengustu félagaformin (hlutafélög, einkahlutafélög, samlagsfélög og sameignarfélög)  og mismunandi ábyrgðir hluthafa / eigenda.  Einnig verður tekið fyrir lög um tekjuskatt, útfylling skattframtala einstaklinga og lögaðila, skattskyldar tekjur og tekjuskattstofn, helstu frádráttarliðir ásamt samskiptum við RSK. Verklegar æfingar í útfyllingu skattskýrslna fyrir einstaklinga með rekstur.

Kennslan fer fram bæði í staðkennslu og fjarkennslu í beinni og byggir að mestu leyti á verklegum æfingum með raunhæfum verkefnum.

4. HLUTI: Viðurkenndur bókari - Lokahluti

Síðast hluti námsins er lokahnykkurinn í undirbúningi fyrir próf til viðurkenningar bókara á vegum Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins um bókhald (skv. 43. grein laga nr. 145/1994).  Ath. að prófið er í þremur hlutum og er haldið á haustin og er á vegum ráðuneytisins og er prófgjald greitt sérstaklega og auglýst af ráðuneytinu. 
 
Þessi hluti námsins skiptist í þrjá hluta:
 • Reikningshald
 • Upplýsingatækni
 • Skattskil

Þessi hluti námsins hefst í ágúst 2022 og lýkur í desember 2022. Kennt er að jafnaði tvær til þrjár lotur á mánuði; á fimmtudögum, föstudögum kl 16:30-19:30 og á laugardögum kl 9:00-12:30 (ath. með fyrirvara um breytingar). Athugið að námskeiðið er einungis kennt í fjarkennslu í beinni útsendingu. Allar kennslustundir eru teknar upp. Sjá nánar hér: https://www.promennt.is/is/namsleidir/bokhalds-og-skrifstofunam/vidurkenndur-bokari-1

Námsmat

 • Bókhald - grunnur, Bókaranám fyrir lengra komna og Skattskil einstaklinga með rekstur: Verkefni er lagt fyrir nemendur eftir að námseiningunni Bókaranám fyrir lengra komna er lokið (hópverkefni). Annars eru ekki lögð fyrir formleg próf en mikil áhersla er lögð á að leiðbeinandi og þátttakendur fari sem oftast yfir það sem hefur áunnist til að ýta undir stöðugar framfarir.

Staðnám eða Fjarkennsla í beinni - þitt er valið!

Þetta námskeið er kennt hjá okkur í Skeifunni en athugið að einnig er hægt að taka þátt í fjarkennslu í beinni útsendingu. Það þýðir einfaldlega að þú getur tekið þátt í kennslustundinni algjörlega óháð staðsetningu. Hvort sem þú býrð á höfuðborgarsvæðinu og hefur ekki tök á að mæta í kennslustofuna, úti á landi eða erlendis, það skiptir ekki máli.Við viljum vekja sérstaklega athygli á að hægt er að stunda bæði staðnám og fjarnám á sama námskeiðinu, þ.e. mæta stundum á staðinn og stundum vera á línunni*, allt eftir því hvað hentar hverjum nemanda.

*Lokahlutinn er einungis í Fjarkennslu í beinni

 

Kynntu þér nánari upplýsingar um fjarkennsluna í beinni 

Annað

Greiðslur: Bjóðum upp á VISA/MasterCard staðgreiðslulán til allt að 36 mánaða. Einnig bjóðum við nú upp á vaxtalausar léttgreiðslur í allt að 6 mánuði.
Styrkir: Vinnumálstofnun/stéttarfélög/fræðslusjóðir niðurgreiða námskeið hjá Promennt. Styrkurinn fer eftir rétt hvers og eins og getur numið allt að 90% (hafa ber í huga að þetta er þó misjafnt eftir stéttarfélögum/fræðslusjóðum).
►Vinsamlegast athugið að dagsetningar eru birtar með fyrirvara um að lágmarksþátttaka náist á námskeiðið.

Flokkur Dags. Dagar Tími Verð
Staðarnám / Onsite 799.000 kr. Skráning / Registration
Fjarkennsla í beinni / Remote 799.000 kr. Skráning / Registration