Hraðbraut Viðurkenndur bókari

 • Morgunhópur

  Dags. 8. mar '21 - 27. nóv '21
  Skráningarfrestur 31. mar '21
  Dagar mán-fös
  Tími 12:30-16:00
  Verð 499.000 kr.

Námsbrautin Hraðbraut Viðurkenndur bókari er sérstaklega öflug námsbraut fyrir þá sem stefna á próf til viðurkenningar bókara en vilja að auki bæta við sig einingum sem er mjög verðmætt að hafa í farteskinu við bókhaldsstörf. Þátttakendur þurfa að hafa góða almenna tölvukunnáttu. Námsbrautin er kennd að hluta í Fræðsluskýi Promennt og að hluta í staðkennslu. Frábært kynningarverð!

Athugið að upphafsdagsetningin er einungis tillaga, hægt er að hefja námskeiðið síðar. 

Námsbrautinni samanstendur af eftirfarandi námskeiðum:

 1. Bókhald - grunnur - Fer fram á Fræðsluskýi Promennt
 2. Bókaranám fyrir lengra komna
 3. Skattskil einstaklinga með rekstur- Fer fram á Fræðsluskýi Promennt
 4. Viðurkenndur bókari - lokahluti

 

Andrea Björg nemandi Hraðbrautar VB " Námið var ótrúlega vel upp sett. Mér fannst mjög þægilegt að geta tekið námið algjörlega á mínum hraða. Kennararnir koma efninu mjög skipulega og vel frá sér og voru snöggir að svara töluvpóstum ef mig vantaði aðstoð."

Markmið

Markmiðið með þessari geysiöflugu námsbraut er að nemendur öðlist þá hæfni sem þarf til að geta skarað fram úr í bókhaldsvinnu og verði vel undirbúnir fyrir próf til Viðurkenningar bókara á vegum Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins. Að auki munu nemendur öðlast góða þekkingu og færni í skattskilum miðuðum að einstaklingum í rekstri.

Í lok námsins hefur þátttakandi: Öðlast hæfni til að taka próf til viðurkenningar bókara á vegum Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins skv. 43. grein laga nr. 145/1994 um bókhald.

Fyrir hverja?

Um er að ræða mjög gagnlega og áhugaverða námsbraut sem gerir miklar kröfur til nemenda. Þetta nám hentar þeim sem vilja skapa sér sterkari stöðu á vinnumarkaði með aukinni menntun og hafa áhuga á að ná frama á sviðum bókhalds-, fjármála- og hagdeilda fyrirtækja og stofnana, styrkja kunnáttu sína eða nota sem grunn fyrir frekara nám. Þessi námsbraut hentar þeim sem geta unnið sjálfstætt í náminu þar sem brautin fer fram að hluta til í Fræðsluskýi Promennt. 

Viðfangsefni námsbrautarinnar

1. HLUTI: Bókhald grunnur - Fer fram í Fræðsluskýi Promennt

Markmið með fyrsta hluta námsins er að byggja upp góða undirstöðu, þekkingu og grunnþjálfun í bókhaldsvinnu. Kennslan sem fer fram bæði í staðkennslu og fjarkennslu í beinni og byggir að mestu leyti á verklegum æfingum með raunveruleg bókhaldsskjöl.

Helstu viðfangsefni eru þessi:

 • Verslunarreikningur, VSK reglur og skýrslur
 • Bókhaldsgrunnur
 • Tölvubókhald

Upprifjun í Excel - valkvætt aukanámskeið.

 

2. HLUTI: Bókaranám fyrir lengra komna

Kennslan fer fram bæði í staðkennslu og fjarkennslu í beinni og byggir að mestu leyti á verklegum æfingum með raunhæfum verkefnum. (Athugið að allar kennslustundir eru teknar upp og aðgengilegar nemendum á námskeiðinu á meðan því stendur).

Helstu viðfangsefni eru þessi:

 • Excel fyrir bókara - Fer fram í Fræðsluskýi Promennt
 • Fjárhagsbókhald, upprifjun og flóknar færslur
 • Vsk. uppgjör og leiðréttingarskýrslur
 • Launabókhald, útreikningur launa, lífeyrissjóður og skattur - Fer fram í Fræðsluskýi Promennt
 • Launamiðar, launaframtal og skil til skatts
 • Afstemmingar, lokafærslur og skil á bókhaldi til endurskoðenda
 • Uppsetning rekstrar- og efnahagsreikninga
 • Lestur ársreikninga
 • Fyrningar
 • Inngangur að reikningshaldi

 

3. HLUTI: Skattskil einstaklinga með rekstur - Fer fram í Fræðsluskýi Promennt

Tekin verða fyrir helstu atriði er varða skattskil einstaklinga með atvinnurekstur, s.s. staðgreiðslu, tekjuskráningu, reikningaútgáfu, rekstrarkostnað og virðisaukaskatt (inn og útskatt), skattskyldu og undanþágu. Fjallað verður um algengustu félgaformin (hlutafélög, einkahlutafélög, samlagsfélög og sameignarfélög) og mismunandi ábyrgðir hluthafa / eigenda. Einnig verður tekið fyrir lög um tekjuskatt, útfylling skattframtala einstaklinga og lögaðila, skattskyldar tekjur og tekjuskattstofn, helstu frádráttarliðir ásamt samskiptum við RSK. Verklegar æfingar í útfyllingu skattskýrslna fyrir einstaklinga með rekstur.

 

4. HLUTI: Viðurkenndur bókari - Lokahluti

Síðast hluti námsins er lokahnykkurinn í undirbúningi fyrir próf til viðurkenningar bókara á vegum Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins um bókhald (skv. 43. grein laga nr. 145/1994). Ath. að prófið er í þremur hlutum og er haldið á haustin og er á vegum ráðuneytisins og er prófgjald greitt sérstaklega og auglýst af ráðuneytinu. (Athugið að allar kennslustundir eru teknar upp og aðgengilegar nemendum á námskeiðinu).
 
Þessi hluti námsins skiptist í þrjá hluta:
 • Reikningshald
 • Upplýsingatækni
 • Skattskil

Þessi hluti námsins hefst í ágúst 2021 og lýkur í desember 2021. Kennt er að jafnaði aðra hvora helgi; á fimmtudögum, föstudögum kl 16:30-19:30 og á laugardögum kl 9:00-12:30 (ath. með fyrirvara um breytingar). Athugið að gert er ráð fyrir að nemendur í staðnámi taki með sér fartölvur í þennan hluta.

Námsmat

 • Bókhald - grunnur, Bókaranám fyrir lengra komna og Skattskil einstaklinga með rekstur: Verkefni er lagt fyrir nemendur eftir að námseiningunni Bókaranám - fyrir lengra komna er lokið (hópverkefni). Annars eru ekki lögð fyrir formleg próf en mikil áhersla er lögð á að leiðbeinandi og þátttakendur fari sem oftast yfir það sem hefur áunnist til að ýta undir stöðugar framfarir.
 • Viðurkenndur bókari - loka hluti: Þátttakendur hafa val um að þreyta þrískipt próf hjá Atvinnuvega- og Nýsköpunarráðuneytinu til að öðlast Viðurkenningu bókara.

Staðnám eða Fjarkennsla í beinni - þitt er valið!

Þetta námskeið er kennt hjá okkur í Skeifunni en athugið að einnig er hægt að taka þátt í fjarkennslu í beinni útsendingu. Það þýðir einfaldlega að þú getur tekið þátt í kennslustundinni algjörlega óháð staðsetningu. Hvort sem þú býrð á höfuðborgarsvæðinu og hefur ekki tök á að mæta í kennslustofuna, úti á landi eða erlendis, það skiptir ekki máli.Við viljum vekja sérstaklega athygli á að hægt er að stunda bæði staðnám og fjarnám á sama námskeiðinu, þ.e. mæta stundum á staðinn og stundum vera á línunni, allt eftir því hvað hentar hverjum nemanda.

 

Annað

Greiðslur: Bjóðum upp á VISA/MasterCard staðgreiðslulán til allt að 36 mánaða. Einnig bjóðum við nú upp á vaxtalausar léttgreiðslur í allt að 6 mánuði.
Styrkir: Flest stéttarfélög/fræðslusjóðir niðurgreiða námskeið hjá Promennt. Styrkurinn fer eftir rétt hvers og eins og getur numið allt að 90% (hafa ber í huga að þetta er þó misjafnt eftir stéttarfélögum/fræðslusjóðum).
►Vinsamlegast athugið að dagsetningar eru birtar með fyrirvara um að lágmarksþátttaka náist á námskeiðið.

 

 

Flokkur Dags. Dagar Tími Verð
Staðarnám / Onsite 08.03. 2021 -
27.11. 2021
mán-fös 12:30-16:00 499.000 kr. Skráning / Registration
Fjarkennsla í beinni / Remote 08.03. 2021 -
27.11. 2021
mán-fös 12:30-16:00 499.000 kr. Skráning / Registration